Nieuws

HU wil overlast door nieuwbouw zoveel mogelijk beperken

De HU realiseert zich dat de bouw van het nieuwe gebouw in De Uithof overlast kan veroorzaken, maar zegt alles te doen wat mogelijk is om dit tot een minimum te beperken.

Door Gerard Rutten

Dat stelt de hogeschool desgevraagd in een reactie op een artikel op platform DUB van de Universiteit Utrecht (UU). Hierin meldt ‘rechtenstudent Tim’ dat studenten die in De Uithof wonen bang zijn voor ernstige geluidsoverlast. Ook vrezen bewoners van studentenflat De Bisschoppen dat hun uitzicht wordt belemmerd door het nieuwe gebouw.

Bouwketen
De nieuwbouw van de HU komt op de hoek Heidelberglaan, Bolognalaan en Cambridgelaan. Het oorspronkelijke parkeerterrein is opgeheven en de bouwketen zijn geplaatst. Inmiddels vinden grondwerkzaamheden plaats. In het pand komen de faculteiten Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en het Institute for ICT. Het moet in 2018 klaar zijn.

De student zegt in het DUB-artikel: ‘De UU trekt haar handen ervan af en verwijst door naar de HU. Die geeft aan dat ze het gebouw gaan inrichten zoals zij dat zelf willen. Ondertussen geeft de SSH aan het gedeeltelijk met ons eens te zijn, maar SSH wil geen conflict met de HU omdat ze vaker met hen zaken doet. Eigenlijk vinden wij de manier van reageren vrij belabberd, lomp zelfs.’

Geen bezwaren
De HU stelt dat er in een vroeg stadium contact is gezocht met omwonenden en dat tijdens een bijeenkomst de plannen zijn toegelicht. Ook is een team met vertegenwoordigers van omwonenden opgericht dat regelmatig bij elkaar komt om de voortgang van de bouw en eventuele overlast te bespreken. Klachten kunnen worden ingediend bij het bouwconsortium SPARK, dat de nieuwbouw realiseert.

Volgens de hogeschool is het definitieve ontwerp van de nieuwbouw afgestemd met de universiteit en studentenhuisvester SSH. Het plan is ingediend bij de gemeente Utrecht waar het ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend.