Nieuws

HU wil proef met betalen per studiepunt uitbreiden naar deeltijd

De HU wil de pilot voor flexstuderen niet alleen voor voltijdopleidingen mogelijk maken. Per september 2021 mogen ook deeltijd- en duale opleidingen hieraan meedoen. Studenten betalen dan niet het volledige collegegeld maar per studiepunt. Het maximum aantal flex-studenten gaat in de plannen van 500 naar 2000.

Dit staat in de notitie over flexstuderen in de voltijd, die het college van bestuur naar de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Wat niet verandert is het minimum aantal te behalen studiepunten. Dat blijft staan op 15 EC per jaar. Ook blijven studenten 15 procent per studiepunt extra betalen. Dat is nodig om de administratieve kosten te dekken.

Samen met enkele andere instellingen startte de HU in 2017/2018 voorzichtig met het landelijke experiment. Daarbij mochten een kleine veertig studenten van vijf opleidingen de aftrap verzorgen. Eerstejaars werden uitgesloten omdat zij verplicht 50 studiepunten moeten binnenhalen voor hun bindend studieadvies (BSA). Flexstuderen past in het streven om de studenten meer de regie over de studie te geven, zoals het zelf bepalen hoeveel vakken zij volgen.

Mantelzorgers

Flexstuderen is bedoeld voor onder andere mantelzorgers, ondernemers en mensen met een beperking maar staat open voor iedereen. De studenten zitten (normaal gesproken) tijdens de lessen tussen andere studenten en schrijven zich net als collega-studenten voor tentamens in. Zij kunnen zich op deze manier richten op andere activiteiten en langer over de studie doen.

Vanaf 2018/2019 konden aan de pilot 500 nieuwe studenten meedoen, van alle opleidingen aan de hogeschool. In september 2020 maakte de minister deze vorm van flexstuderen ook mogelijk voor eerstejaars, maar de HU maakte hier geen gebruik van vanwege dat BSA, zo is de redenering.

Aangepaste regelgeving

Ondertussen is het ministerie van Onderwijs bezig met een verdere uitbreiding van flexstuderen. In de aangepaste regelgeving kunnen de deeltijd en duale varianten meedoen. Ook wil de minister het maximale aantal deelnemende studenten per instelling loslaten. En omdat deeltijders niet gebonden zijn aan een BSA, staat dit flexstuderen ook open voor eerstejaars. ‘De inschatting nu is dat Hogeschool Utrecht vanaf september 2021 de mogelijkheid voor flexstuderen voor deeltijd en duale studenten zal kunnen aanbieden’, meldt de notitie.

Hoewel het ministerie het maximum aantal studenten loslaat, laat de HU de sluizen niet helemaal openstaan. Om het goed te kunnen organiseren, is er in totaal plek voor 2000 flexstudenten: 1500 uit de voltijd en 500 uit de deeltijd en duaal.