Nieuws

HU zet in op duurzame mobiliteit. Vliegen? Liever niet

Ga binnen Europa met de trein en laat het vliegtuig staan / foto: Kees Rutten

De HU gaat met onmiddellijke ingang de bewustwording over duurzame mobiliteit verhogen. Het bestuur ontmoedigt vooral vliegreizen. Er komt geen verbod op vliegen, maar medewerkers moeten bewust kiezen wel of niet in het vliegtuig te stappen.

Dit is de kern van de notitie ‘Duurzame mobiliteit: verduurzaming buitenlandse reisbewegingen’ die het college van bestuur naar de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Het onderwijs en onderzoek van de hogeschool is internationaal georiënteerd en dat betekent dat medewerkers en docenten regelmatig op en neer vliegen naar buitenlandse bestemmingen. ‘Duurzaamheid en mobiliteit staan op gespannen voet met elkaar’, stelt het college in de notie.

De notie is een leidraad: het bevat geen beschrijving van welke vliegreizen toegestaan zijn en welke verboden zijn. Vooral medewerkers dienen kritisch te bekijken of bepaalde vliegreizen nodig zijn en of er alternatieven zijn. Met andere woorden: minder, anders en efficiënt reizen. ‘Bewustwording van de alternatieven bij medewerkers is het belangrijkste speerpunt bij de verduurzaming van de reisbewegingen’, staat in de leidraad. Studenten krijgen voorlichting over bijvoorbeeld reisbewegingen voor stage en studie in het buitenland.

CO2-uitstoot compenseren

De notitie geeft een aantal suggesties. Hou digitale bijeenkomsten in plaats van buitenlands bezoek. Bezoek eens in de twee jaren een bijeenkomst en niet elk jaar. Pak binnen Europa de trein en laat het vliegtuig staan. Reis met elektrische vervoermiddelen en neem de bus, tram of deelauto. Als er toch een vliegreis nodig is, neem dan een directe vlucht zonder overstappen en kies voor een maatschappij die CO2-uitstoot compenseert.

De HU probeert op allerlei manieren te duurzamen. Een van de doelen is om de CO2-uitstoot in 2030 tot nul te reduceren. Mobiliteit van medewerkers is de grootste boosdoener: de reisbewegingen vormen 75 procent van de totale CO2-vervuiling, rekent het college voor in de notitie. Het aandeel vliegreizen hierin dat via het zakenreisbureau VCK Travel loopt is 9,5 procent. Daar komen nog de vluchten bij die via declaraties gaan.

Het initiatief voor een duurzaam vliegbeleid ligt bij de Hogeschoolraad. Die deed begin 2021 een schriftelijk voorstel. Het college omarmde het idee en besprak het met onder meer het International Office, Green Office, de Dienst Bedrijfsvoering en de Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken. De leidraad van de Universiteit Utrecht werd als uitgangspunt genomen.

‘Krachtiger beleid’

Meerdere raadsleden reageerden aanvankelijk teleurgesteld tijdens de bespreking van de notitie met het college van bestuur op woensdag 10 november. Het is niet duidelijk hoeveel de HU-populatie vliegt; het ontbreekt bijvoorbeeld aan gegevens over vluchten, die via declaraties zichtbaar zouden kunnen zijn. De leidraad oogt vrijblijvend en er zou wel een ‘krachtiger beleid’ mogen komen, was de kritiek. Na een toelichting van collegelid Wilma Scholte op Reimer leken zij bij te draaien.

Het collegelid zei dat de cijfers over de werkelijke vliegbewegingen er wel zijn, maar dat inderdaad niet alles in de notitie staat. De leidraad moet onmiddellijk de bewustwording bij het personeel voor het al dan niet maken van vliegreizen verhogen, was het idee. Een actieplan als vervolg hierop is in de maak. ‘De verdere uitwerking moet nog plaatsvinden’, zei Scholte op Reimer.