Nieuws

HU-afvaardiging met missie naar klimaattop Parijs

Een kleine delegatie van de HU zal zaterdag 28 november met de speciale klimaattrein afreizen naar Parijs voor de Klimaattop. De belangrijkste doelstelling in Parijs is de ondertekening van het nieuwe klimaatverdrag, zodat dit in 2020 wereldwijd van kracht gaat. 
 
De HU-afgevaardigden zijn bouwdocent Rogier Laterveer en lector Nieuwe Energie In De Stad Ivo Opstelten. De twee gaan niet voor niets vanuit de HU onderweg: de onderwijssector moet volgens hen een veel grotere rol krijgen op het gebied van CO2-uitstoot om te voldoen aan de Europese doelstelling. ‘We zijn relatief laat uitgenodigd, maar we zijn er erg blij mee’, vertelt Opstelten over zijn deelname aan de top. Want in tegenstelling tot de meeste genodigden,werden hij en zijn collega Rogier Laterveer pas twee weken geleden benaderd om deel te nemen aan de internationale top in de Franse hoofdstad.
 
Vanuit zijn vakgebied behartigt Opstelten al jaren de belangen van de duurzame bouwsector, een branche waar volgens hem nog veel meer valt te halen. Desondanks zijn de afgelopen jaren volgens hem al de nodige (duurzame) stappen zijn gemaakt. ‘Vijf jaar geleden zeiden weinig aankomende studenten in de bouw te willen werken en stond ook duurzaamheid in de bouw niet echt op hun vizier. Het is nu meer een hot topic.’
 
Belemmeringen
De top in Parijs is een mooi moment om die positieve ontwikkelingen te pitchen. ‘Ondanks dat wij geen eigen presentatiemoment krijgen, zullen we in gesprek met andere partijen de pilot van het regionale Nul Op De Meter-concept (het energieneutraal maken van een woning) ter sprake brengen. Ik wil benadrukken dat het belangrijk is om belemmeringen voor duurzaamheid weg te nemen.'
 
Volgens Opstelten is duurzaamheid in de gebouwde omgeving een multi-actor probleem: meerdere partijen zijn erbij betrokken. En het moet ook op die manier worden aangepakt. ‘Er zijn drie grote sectoren als het gaat om het reduceren van CO2-uitstoot: transport, industrie en de gebouwde omgeving', stelt hij. Juist de gebouwde omgeving kan de verbindingen leggen tussen de betrokken partijen. 'In de trein naar Parijs wil ik dit belichten zodat ieder vanuit een eigen expertise en rol bij kan dragen aan oplossingen.'
 
De klimaattrein is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC), ProRail en NS en wordt  gecoördineerd vanuit de overkoepelende Internationale spoorwegorganisatie UIC. Ook vanuit andere Europese landen zullen de onderhandelingsdelegaties klimaatvriendelijk per trein naar Parijs komen. Vorige jaren reden er eveneens klimaattreinen naar de overleggen.