Nieuws

HU en ROC’s starten met pre-bachelors voor mbo’ers

De Hogeschool Utrecht gaat samen met vijf ROC’s in de regio pre-bachelors aanbieden. Mbo’ers die willen doorstromen volgen tijdens hun studie een programma waarin zij worden voorbereid op een hbo-studie.


Een pilot vanuit de economische opleidingen begint in september 2015. Een jaar later starten de programma’s voor de andere domeinen van de hogeschool. De pre-bachelors worden ingebed in de vrije ruimte die in september 2016 bij het mbo wordt ingevoerd.

Zij bestaan voor een deel uit vakken en vaardigheden die bij een hbo-studie noodzakelijk zijn, zoals taal, rekenen, communicatieve vaardigheden en samenwerken. Daarnaast krijgen de scholieren onder meer beroepenoriëntatie en kunnen ze opleidingsspecifieke vakken volgens, zoals statistiek voor economische studies en wiskunde voor techniekrichtingen.

Blended learning
Zowel docenten van de ROC’s als HU-docenten gaan de leerlingen lesgeven. Het onderwijs vindt afwisselend plaats op de ROC’s en aan de HU. De scholieren krijgen les volgens de HU-blended learning-methode: een combinatie van online en contactonderwijs.

Met de vijf grote mbo-instellingen in Utrecht en omgeving zijn afspraken gemaakt: ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam (de Hilversumse vestiging) en de ROC A12 (afdeling Ede). Met de kleinere vakscholen zoals het Grafisch Lyceum en Nimeto (creatieve en technische opleidingen) zijn nog geen contacten. ‘Maar ik sluit niet uit dat we daar ook nog mee in gesprek gaan’, zegt Jan Bogerd lid van het college van bestuur van de HU.

Hoofdfase
De reden om de pre-bachelors voor mbo’ers in het leven te roepen is dat zij het in het eerste jaar van een hbo-studie minder goed doen dan studenten met een havo- en vwo-achtergrond. Uit landelijke cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat er de afgelopen jaren steeds meer mbo’ers aan een hbo-studie zijn begonnen, maar dat het percentage dat het eerste jaar doorkomt terugloopt. Als zij eenmaal in de hoofdfase zijn belandt, presteren zij net zo goed of iets beter dan andere studenten.

Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het onderwijs op de ROC’s zich steeds meer toelegt op het aanleren van praktische zaken voor een beroep, terwijl het hbo de theorie combineert met de toepassing in de beroepspraktijk. ‘Het is een andere onderwijsvorm, waarbij de verschillen onderling te groot zijn voor een goede aansluiting’, constateert Bogerd.

Frictie
Om deze frictie het hoofd te bieden is de hogeschool in het verleden allerlei initiatieven gestart om mbo’ers op te vangen, zoals de koppeling van ouderejaars studenten (‘maatjes’) aan studenten vanuit het mbo. Bogerd: ‘Wij hebben besloten om met deze gefragmenteerde maatregelen te stoppen en met een integrale aanpak te komen voor alle ROC’s in de regio.’

De pre-bachelor vormt een onderdeel van de mbo-opleiding en de ROC’s betalen de kosten van de uitvoering. Zo zullen zij de docenten van de HU financieren die aan de leerlingen lesgeven.