Nieuws

HU-medewerkers: stress neemt iets toe

De stress bij medewerkers van de HU is de afgelopen twee jaar iets toegenomen. Dat valt op te maken uit het Werkbelevingsonderzoek 2013 dat deze week is gepubliceerd. Het tweejaarlijks onderzoek werd door ruim 2300 personeelsleden ingevuld.

Van de vier ‘stressfactoren’ is de werkdruk toegenomen van 6,0 in 2011 naar 6,2 in 2013. De verstoorde balans tussen werk en privé liep op van 2,7 naar 2,9. De emotionele belasting door werk bleef gehandhaafd op 3,0 terwijl de e-mailbelasting ietwat zakte van 4,6 naar 4,5. De HU scoort op alle vier de ijkpunten significant slechter dan de benchmark: een onderzoek onder een groep die geldt als gemiddelde Nederlandse werknemer.

Ook de zogenaamde groep energiebronnen, waaruit medewerkers werkplezier putten, loopt gedeeltelijk achteruit. De autonomie die werknemers ervaren, is verminderd van 6,5 in 2011 tot 6,2 in 2013. De waardering voor het teamwork liep met eentiende terug naar 7,0, net als de ontplooiing: een 6,7. Daar staat tegenover dat de waardering van de leiding en de feedback op prestaties eentiende hoger uit kwam: respectievelijk 5,6 en 6,4. Deze ijkpunten vielen voor de HU allemaal beter uit dan die van de benchmark.

Vitaliteit
Ook de bevlogenheid van werknemers heeft de afgelopen twee jaar een klein deukje opgelopen. De ijkpunten vitaliteit en toewijding liepen iets terug, maar de flow (opgaan in je werk) nam wat toe. Ook hier laat de hogeschool een belangrijk lagere score zien in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse werknemer. De reacties op de stress, zoals uitputting en cynisme, zijn in de twee afgelopen jaren meer geworden.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de sfeer binnen de hogeschool ‘positief’ is. ‘De medewerkers hebben steun aan elkaar, alhoewel er wel ruimte voor verbetering zit in de samenwerking binnen teams. Men ervaart ruim voldoende mogelijkheden zich te ontwikkelen en krijgt feedback van zowel de leidinggevende als collega’s. Ook worden de medewerkers goed ondersteund door de leidinggevende. Er is ruimte voor verbetering op het gebied van de vrijheid die men ervaart in het werk.’

Buffer
Maar aan de andere kant werken zij ook in een ‘zeer belastende werkomgeving’. ‘Men ervaart een hoge werkdruk en geeft aan dat het werk ook emotioneel wat van hen vraagt. De emailbelasting is hoog. Door voorgenoemde belasting hebben medewerkers moeite om het werk thuis los te laten. Met andere woorden; de medewerkers piekeren nogal eens thuis over het werk.’

De werkbelasting wordt onvoldoende gecompenseerd door de energiebronnen, stelt het rapport (inloggen). 'Het gevolg is dat de medewerkers niet lekker in hun vel zitten. Zij zijn niet bevlogen en tegelijkertijd cynisch. Alhoewel ze niet uitermate vermoeid raken van het werk, krijgen zij er ook geen energie van.’