Nieuws

HU start lectoraat Toegang tot Recht

Hogeschool Utrecht start met het lectoraat Toegang tot Recht. Het richt zich de komende vier jaar bijvoorbeeld op alternatieve geschillenbeslechting, innovatieve klachtenprocedures en participatie van burgers in de democratische rechtsstaat. 

Voor dit nieuwe lectoraat is Quirine Eijkman per 1 januari 2016 benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij & Recht.


 
Als gevolg van de decentralisatie van rijksoverheidstaken naar de gemeenten en de participatiemaatschappij krijgen burgers steeds vaker direct te maken met overheden en andere instanties. Dit leidt tot allerlei juridische vragen. Ook de verantwoordelijke sociale professionals worden geconfronteerd met regels over bijvoorbeeld zorgtoeslagen. Deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor de start van het lectoraat Toegang tot Recht.
 
Privacy
Quirine Eijkman: 'Het lectoraat richt zich bijvoorbeeld op alternatieve geschillenbeslechting, innovatieve klachtenprocedures of op de rol van paralegals (juridisch medewerkers; red.). Maar ook op (online) participatie van burgers in de democratische rechtsstaat. De waarborging van privacy, gelijkheid of verantwoording op globaal en lokaal niveau zijn andere onderwerpen van studie, voortvloeiend uit de wereldwijde doelen van de Verenigde Naties. Toegang tot recht wordt daarbij beschouwd als een mensenrecht. Een nog te ontwikkelen rechten lab gaat de verbinding leggen tussen (studenten)praktijkonderzoek, vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.'
 
Eijkman heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de neveneffecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat, terrorismebestrijding en mensenrechten. Voorheen was zij onder meer werkzaam voor Amnesty International Nederland, het Nederlandse Rode Kruis en de Universiteit Utrecht. Zij heeft ruime ervaring als senioronderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden.

Bron: HU Redactie