Nieuws

HU vervangt ombudsmannen

De drie parttime ombudsmannen van de HU worden binnenkort vervangen. Het streven is om één persoon aan te stellen, liefst een HU-medewerker. De Hogeschoolraad (HSR) heeft over deze maatregel vragen gesteld aan het college van bestuur.

Twee van de drie huidige ombudsmannen zijn gedetacheerd en de derde heeft een tijdelijk contract. Ieder van hen heeft een aanstelling van een dag in de week. Hun contracten worden niet verlengd. Met één ombudsman is er minder afstemming nodig, staat in een bericht op Sharepoint (inloggen).

Binnenkort start de werving en selectie van de nieuwe ombudsman. Uitbreiding van de formatie van 0,6 naar 1.0 arbeidsplaats is mogelijk. ‘Aanleiding hiervoor is het signaal van de huidige ombudsman dat de formatie op dit moment niet toereikend is voor de activiteiten’, meldt het bericht. Het college hecht veel waarde aan de functie, ‘want zeker in tijden van transitie is de aanwezigheid van een ombudsman van groot belang’.

Kritisch
‘Paul Herfs is niet langer werkzaam als HU-ombudsman’, staat sinds kort te lezen op het automatisch antwoord van zijn mailadres van de hogeschool. Hij is vertrouwenspersoon bij de Universiteit Utrecht en sinds januari 2011 ombudsman bij de HU. Kort nadat hij hoorde dat zijn aanstelling niet wordt verlengd, legde hij zijn werkzaamheden voor de hogeschool neer. Hij wil hierover geen toelichting geven. Een woordvoerder van de HU meldt desgevraagd: ‘Ons is hier niets van bekend. De detacheringsovereenkomst van de huidige ombudsman loopt tot eind 2015.’

De Hogeschoolraad heeft in een brief aan het college van bestuur zijn ongerustheid over de situatie uitgesproken. De HSR vreest dat de gang van zaken uitgelegd kan worden als het aan de kant zetten van personen die zich kritisch uitlaten over de HU. De HSR wijst daarbij op het niet verlengen van het contract van de vorige voorzitter van de Personeelsraad. De woordvoerder van de hogeschool laat weten dat het college de brief heeft ontvangen en een antwoord voorbereidt.

Neutraal
In jaarverslagen rapporteren de ombudsmannen het aantal klachten over gedragingen van personen of instanties binnen de hogeschool. In het jaarverslag over het jaar 2014 constateren zij verder dat medewerkers de laatste jaren meer werkdruk ervaren en zich onveiliger voelen. In een interview met Trajectum lieten ombudsmannen Herfs en Sytske Teppema (foto) zich kritisch uit over de gevolgen van de zogenaamde ontvlechting van het ondersteunend personeel en bezuinigingen bij de HU Diensten.

De ombudsman opereert neutraal en onafhankelijk en wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.