Nieuws

HU werkt samen met andere hogescholen bij leven lang leren

De HU gaat op het gebied van leven lang leren intensief samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De instellingen hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs.

De vier hogescholen slaan de handen ineen om te komen tot een meer flexibel aanbod van het onderwijs bij deeltijdopleidingen, masters en korte cursussen. Hierdoor willen zij de arbeidsmarkt beter bedienen wat weer moet leiden tot een toename van het aantal werkende studenten en cursisten.

In het businessplan van de subsidieaanvraag staat dat de hogescholen op drie fronten samen optrekken. Onderzocht wordt of het aanbod van opleidingen goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarnaast delen de hogescholen hun inhoudelijke kennis en hun expertise over flexibele onderwijsconcepten (zoals blended learning). En als derde profileren de instellingen zich als platform voor leven lang leren naar werkgevers, brancheverenigingen en ministerie.

Intentieverklaring
Vertegenwoordigers van de HU, HvA, Hanze en HAN zijn al enkele jaren in gesprek over samenwerking. Dit voorjaar werd een intentieverklaring door de colleges van bestuur getekend. De afzonderlijke hogescholen hebben overigens zelf ook subsidie-aanvragen ingediend voor projecten. In totaal dingen zeshonderd opleidingen van universiteiten en hogescholen in Nederland mee naar subsidie voor experimenten met flexibele deeltijdopleidingen van het ministerie.

Volgens Pieter Cornelissen, programmadirecteur Onderwijsinnovatie bij de HU, ligt de focus van het platform momenteel op de sector zorg en welzijn. De hogescholen steken hun licht op bij ziekenhuizen, gemeenten en welzijnsorganisaties. Ze onderzoeken welke behoefte er is aan scholing en opleiding en of het aanbod van deeltijd, masters en cursussen moet worden aangepast.

Verpleegkunde
Het is niet de bedoeling om de overlap in het assortiment tussen de hogescholen tegen te gaan. Deeltijdstudies zoals Verpleegkunde kunnen bij alle instellingen blijven bestaan. Maar bijvoorbeeld meer specialistische studies kunnen in de toekomst door één bepaalde hogeschool worden ontwikkeld en ook elders gegeven.

Cornelissen: ‘Het uitgangspunt is dat niet alle nieuwe opleidingen door alle scholen zelf worden uitgevoerd. Dat zien we eigenlijk nu ook al. De master Forensisch Sociale Professional van de HU is vrij uniek in Nederland en trekt studenten uit heel het land. Verder biedt blended learning mogelijkheden om tot landelijke dekking te komen van opleidingen waar dat nodig is.’ 

Breed aanbod
Op die manier hoeft niet elke hogeschool alle expertise zelf in huis te hebben, terwijl het wel mogelijk is een breed aanbod van opleidingen aan te bieden. Onderling wordt bepaald wie de ontwikkeling van een nieuwe opleiding oppakt.

Begin van dit studiejaar werd bekend dat een groep van negen andere hogescholen de handen ineen heeft geslagen op het gebied van leven lang leren. Deze negen profileren zich gezamenlijk om de private aanbieders het hoofd te kunnen bieden. De groep van HU, HvA, Hanze en HAN is al veel langer met elkaar in gesprek, zegt Cornelissen. Deze twee groepen instellingen blijven voorlopig naast elkaar bestaan. In de toekomst zijn andere hogescholen in principe welkom om zich aan te sluiten. ‘Wij zijn geen gesloten bolwerk’, stelt hij, ‘maar wij willen eerst met ons vieren uitdenken wat we precies gaan doen.’