Nieuws

Huisvester mag campuscontract opleggen

Studentenhuisvester DUWO mag huurders verplichten alsnog een campuscontract te ondertekenen. De rechter heeft dit beslist in een zaak tegen twee studenten uit Delft.

Studentenhuisvester DUWO – die ook in Amsterdam, Den Haag en Leiden studentenwoningen verhuurt – spande een rechtszaak aan tegen de twee huurders omdat ze weigerden een campuscontract te ondertekenen.

VERHUIZEN
De bewoners van het Delftse complex huurden hun studentenkamer nog met een gewoon huurcontract en weigerden dat te laten ontbinden. Sinds 2006 mogen studentenhuisvesters zogenaamde ‘campuscontracten’ afsluiten, waarin studenten worden verplicht om na hun afstuderen binnen een half jaar te verhuizen.

Vorig jaar liet DUWO tien bewoners met zo’n ‘oud’ contract weten dat zij een campuscontract konden ondertekenen. Oud-studenten kregen een jaar de tijd om vervangende woonruimte te zoeken en konden daarbij hulp krijgen van de corporatie. Twee studenten weigerden te tekenen en een derde ex-student wilde niet vertrekken.

OP STRAAT
Maar de rechter vindt het redelijk dat DUWO al haar huurders vraagt alsnog het campuscontract te ondertekenen. De weigeraars krijgen nu een maand omdat alsnog te accepteren. Doen ze dat niet, dan mag de studentenhuisvester hen op straat zetten.

De oud-student moet zijn kamer sowieso per 1 juni verlaten. DUWO hoeft hem bovendien geen vervangende woonruimte aan te bieden en hij heeft evenmin recht op vergoeding van zijn verhuiskosten.

UTRECHT
Ook in Utrecht loopt een rechtszaak tegen een aantal (oud-)studenten die ondanks hun afstuderen nog in hun studentenkamer op De Uithof wonen of die weigeren het campuscontract te tekenen. Zij moeten van huisvester SSH in april vertrokken zijn.