Achtergrond

Hulplijn decanaat krijgt meer telefoontjes dan ooit over eenzaamheid onder studenten

De Hulplijn decanaat bestaat al langere tijd, maar in april werd besloten tot een verruiming van de tijden waarop studenten en studieloopbaanbegeleiders kunnen bellen. Dat besluit kwam nadat het decanaat merkte dat er meer en meer studenten én medewerkers behoefte hadden om hun verhaal telefonisch kwijt te kunnen. Nu, ruim twee maanden later, maken we de balans op. Wat blijkt: er zijn veel meer telefoontjes binnengekomen van eenzame studenten.

Toen in april de openingstijden net uitgebreid waren, nam het aantal telefoontjes van studenten nog niet direct toe. ‘Ik denk dat ze nog even on hold stonden en dachten: we kijken de situatie nog even aan’, vertelt Eveline de Vroom, studentendecaan bij de HU. ‘Wij kregen ook opmerkingen als: Goh, zijn jullie er nog steeds? We zagen een korte periode het aantal mailtjes dan ook afnemen.’

Maar nu staat de telefoon, en de mail, roodgloeiend. De Vroom: ‘Vanaf mei zag je het aantal toenaderingen weer flink toenemen. En nu, half juni, zien we dat er al bijna meer telefoontjes binnen zijn gekomen dan in de hele maand april. Het is hartstikke druk! De mail wordt eigenlijk altijd goed gevonden, nu dus ook.’

Veel meer eenzame studenten

Opvallend: veel meer studenten hebben gebeld over eenzaamheid en in een isolement raken. Dat gaat om de studenten die daadwerkelijk met de hulplijn bellen, maar De Vroom denkt dat de werkelijke groep eenzame studenten heel wat groter kan zijn.

‘Door de coronacrisis is het echt meer geworden’, vertelt ze. ‘Sommige studenten hebben het gevoel dat ze de enige zijn die thuis zitten, terwijl ze rationeel weten dat het voor iedereen geldt. Ze hebben moeite met online onderwijs volgen en maken zich zorgen over toetsen.’

De Hulplijn probeert bij zo’n verhaal wat perspectief te bieden tijdens een gesprek met een studentendecaan. ‘Mensen zijn over het algemeen gebaat bij structuur, dus dat proberen we dan op te bouwen. Dat lijken open deuren maar soms kan een student dat in zo’n situatie zelf niet bedenken.’

Hoog tijd om terug te gaan

Schrijnend, vindt De Vroom het, dat studenten door de coronacrisis wegvallen in isolement. ‘Het zijn jonge mensen, in het begin van hun (studenten)leven. Ze vragen zich af: hoe moet dit nou in de toekomst? Dat is zo moeilijk voor hen. Ik zou bij wijze van spreken bij hen allemaal langs willen gaan, maar dat kan niet.’

‘Het is hoog tijd dat wij weer terug kunnen naar de HU om studenten fysiek te begeleiden’, zegt De Vroom. Sociale interactie tussen studenten is ook goed tegen eenzaamheid, merkt ze op. ‘Het is essentieel dat studenten elkaar ontmoeten. Mensen moeten iets met elkaar kunnen doen, van en met elkaar leren studeren. Je mist elkaar enorm. En je hebt dan wel digitaal contact, maar je mist echte nabijheid. Daar komt bij dat fysieke afspraken tussen decaan en student bevorderlijk zijn voor het contact en het succes van de ondersteuning die wij bieden’

De lijn wordt ook regelmatig gebruikt door studenten die vastlopen in hun studie, bijvoorbeeld door de combinatie van deeltijdstudie, werk en gezin maar ook door studenten die geen geschikte ruimte hebben om thuis te studeren en behoefte hebben aan een studieplek bij de HU bibliotheek. De Hulplijn decanaat blijft voorlopig de uitgebreide openingstijden aanhouden. De lijn is elke werkdag tussen 10 en 14 uur bereikbaar op (088) 481 3322.