Student over docent

‘Ik vind lichaamstaal en toon waarop een docent spreekt belangrijk’

Maria van Creative Business over docenten en goed onderwijs - foto: Kees Rutten

Hoe denken studenten over docenten? In de achtste aflevering: Maria Tararáeva studeert Creative Business en vertelt over haar favoriete docent, haar irritaties over de myHU-app en haar wens om meer lessen te krijgen van internationale gastsprekers.

Wie was je beste docent en waarom?
‘Ik heb één goede docent en dat is Dave Chiu. Hij is mijn entrepreneur docent. Hij heeft veel ervaring in het vakgebied, dat maakt hem onder andere een geweldige leraar. Verder is hij heel enthousiast over het vak wat hij geeft, waardoor hij leuke discussies met studenten kan voeren.

Daarnaast weet hij ook de meeste studenten geboeid te houden.  Je kan meneer Chui ook altijd benaderen als je vragen hebt over de stof. Hij helpt dan graag. Zijn feedback is leerzaam en hij weet waar de prioriteit ligt in de les.

Verder vind ik het fijn als de content van het college relevant is en de docent de stof enthousiast overbrengt. Als de docent de student meer kan laten nadenken over het onderwerp van de gegeven les, dan is het college wat mij betreft geslaagd.’

Wat zou je veranderen aan de HU als je de baas was?
‘Ik zou meer samenwerking tussen verschillende landen organiseren zodat je verschillende docenten hebt, met allemaal weer verschillende achtergronden in het werkveld. Ik zou ook meer gastsprekers regelen en meer internationale professionals.  Zodat diegene bijvoorbeeld één bepaalde cursus kan geven, waar wij veel van kunnen leren. Een ander aandachtspuntje is de app myHU. Ik vind hem niet up-to-date en het design vind ik ook niet mooi. Ik denk dat het veel beter kan.’

Denk nu aan je slechtste docent, wat doet hij verkeerd?
‘Hm… afwijken van het onderwerp en niet openstaan voor het ontvangen van feedback. De docent aan wie ik nu denk is niet flexibel tijdens de lessen. Dat stoort mij. Verder is de manier waarop hij lesgeeft heel traditioneel, daar houd ik niet zo van.

Als een docent alleen maar blijft praten zonder zijn studenten in het verhaal te betrekken, dus bijvoorbeeld geen vragen stelt aan zijn leerlingen tijdens de uitleg, danirriteert mij dat en haak ik af.

Daarnaast vind ik lichaamstaal en de toon waarop docenten spreken ook belangrijk. Stel een docent praat heel erg monotoon en niet enthousiast, dan denk ik al snel: “Waarom sta jij voor de klas?”’

Welk misverstand heerst er bij docenten over studenten?
‘Docenten denken soms dat studenten bepaalde dingen niet zelf kunnen, bijvoorbeeld het lezen van technische tekst. Ze onderschatten ons. Dat vind ik jammer.’

Ben je tijdens een les wel eens woest of verdrietig geworden? Hoe kwam dat?
‘Een docent begon een keer een discussie. Niet veel later dwaalde hij van het onderwerp af en vertelde toen tegen zijn studenten dat het besproken onderwerp niet relevant was. De hele klas kon de docent op dat moment niet meer volgen. Hij was over zulke abstracte onderwerpen aan het praten.

Het maakte mij boos, omdat ik de les niet goed meer kon volgen. Ik begreep niets van wat hij vertelde en toen ik het begon te begrijpen, omdat een andere student iets zinnigs in bracht, zei hij dus dat het er niet toe deed. Ik was echt woest.’