Columns

Immigranten

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag een uitgebreid interview met Hein de Haas, geograaf en antropoloog, nu senior research fellow aan de Oxford University. Hij geeft aan dat Europa altijd op zoek zal blijven naar goedkope arbeidskrachten. Dat immigranten allemaal straatarm zouden zijn is onzin. En ook die aantallen zijn schromelijk overtrokken. Noord-Afrikaanse vluchtelingen blijken in de regio te verblijven. Slechts 1% van de Libische vluchtelingen is op Malta of Italië terechtgekomen.

De relatief hogere werkeloosheid onder jonge Marokkanen en Antillianen zie je meestal bij kinderen van voormalige gastarbeiders. Dat komt door een zwakke opvang en slecht integratiebeleid. Maar je ziet ook dat de scholingsgraad onder de tweede en derde generatie snel toeneemt. Kijk maar op onze hogeschool. Natuurlijk is er een kleine groep die ‘achterblijft’. De Haas pleit daarom voor investeringen in het onderwijs, het tegengaan van discriminatie en het stimuleren van arbeidsparticipatie.

Paradoxaal is dat als men in arme landen rijker wordt de emigratie daar toeneemt, naar bijvoorbeeld Europa. Pas als men weer zoveel rijker is dat het niet loont om te emigreren, blijft men lekker in eigen land. Die trend is zichtbaar in Turkije. Maar dan moet je als Nederlander bereid zijn om ontwikkelingslanden te blijven helpen en je grenzen niet te sluiten.