Kort

In kaart gebracht: de onderwijskwaliteit per HU-opleiding

Waar staan we in de Nationale Studenten Enquête, de Keuzegids en HBO Monitor? Veel opleidingen kijken vol verwachting uit naar de antwoorden daarop. ‘Terwijl de vraag natuurlijk is: hoe is het gesteld met de kwaliteit van de opleiding?’ zo stelt Herbert Wubben, projectleider bij OO&S. Met HU in Kaart visualiseert de werkgroep per opleiding de belangrijkste kwaliteitscijfers. En dat is nuttig voor het management, maar ook voor docenten – aldus het artikel op HU Ontwikkelt.