Achtergrond

In ’t Kort: Praktisch ingesteld

Marith Hameter (23, vierdejaars culturele maatschappelijke vorming) vertrekt begin juli voor haar afstudeerproject met drie studiegenoten en acht techneuten een maand naar Sri Lanka. Daar willen ze met het Technical Camp hun kennis overdragen aan jongeren.

Wat gaan jullie doen?
‘Wij vertrekken met een student bouwkunde, elektrotechniek, een timmerman en loodgieter naar de stad Anuradhapura. Door technische kennis over te dragen proberen we de Sri Lankaanse jongeren betere toekomstperspectieven te bieden. Het is een pilot voor een vakschool die daar van de grond moet komen. Op dezelfde manier is in het verleden in Suriname een muziekschool opgezet.’

Wat is jouw taak?
‘Onder leiding van de stichtingen Code-X International, SrilanCare en Betuwe Wereldwijd voer ik samen met mijn studiegenoten het project van begin tot eind uit. We verzorgen onder andere het vooronderzoek, werving, fondsenaanvraag en het trainingstraject. Twee van ons gaan mee als begeleiders bij de uitvoering en de anderen doen ter plekke onderzoek naar de mogelijkheden voor de vakschool. Maar we gaan ook timmeren, hoor!’

Is een maand niet kort om voldoende kennis over te brengen?
‘Ja, dat wel, het is een voortraject naar iets groters. De jongeren vergaren technische kennis die ze voor altijd kunnen gebruiken. Er liggen al aanvragen voor het bouwen van toiletten, een kippenboerderij en het renoveren van bestaande gebouwen. Er gaan ook 35 kisten met gereedschap mee. Die mogen de jongeren houden.’

Hebben jullie genoeg technische studenten die mee willen?
‘We zijn net bezig met de werving, maar hebben al vier aanmeldingen binnen. Op 16 april houden we een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De Sri Lankaanse jongeren zijn erg enthousiast. Daar zijn al 100 aanmeldingen binnengekomen. Waarschijnlijk zullen er zo’n 24 meedoen aan het project.’  

Wil je na je studie de kant van ontwikkelingshulp op?
‘Ja, daarom heb ik binnen CMV de studierichting samenlevingsopbouw gedaan. Dit werk wordt niet zo goed betaald maar ik doe wat ik leuk vind.’

Waar ben je over 5 jaar?
‘Ik wil veel van de wereld zien en tegelijkertijd mensen helpen. En dan het liefst niet de hulpverleningskant maar meer via kennisoverdracht. Zoiets als het Technical Camp dus.’

Meer weten? www.technicalcamp.com