Kort

Innovatieprijs voor student logopedie

HU-student Dominique Spierings heeft de NVLF Innovatieprijs 2019 gewonnen. Ze bedacht een tool waarmee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter kunnen communiceren.

Deze kinderen met TOS hebben vaak moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen. De Gesprekstool TOS van Dominique helpt logopedisten om het gesprek aan te gaan over vriendschap. De studente heeft er zelf een video over gemaakt.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) geven jaarlijks enkele studenten logopedie de kans om vernieuwingen te pitchen op het NVLF Congres. De beste innovatie krijgt de Innovatieprijs