Kort

ISO wil structurele verhoging uitwonende beurs

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de mbo-belangenorganisatie JOB-MBO willen een structurele verhoging van de studiebeurs voor uitwonende studenten. Dit jaar krijgen uitwonende studenten een tijdelijke verhoging van 164,30 euro per maand, als inflatiecorrectie. Ze ontvangen totaal maandelijks 466,69 euro.

Volgens de studentenorganisaties is dit veel te weinig en kunnen studenten nauwelijks hun hoofd boven water houden. Het wettelijk collegegeld stijgt komend jaar met 200 euro en de rente op studieschuld zorgt voor stress bij veel studenten.

D66 heeft een wetsvoorstel ingediend om de uitwonende beurs nog een jaar te verhogen. Volgens het ministerie van Onderwijs is daarvoor 485 miljoen euro nodig. D66 stelt voor om dit te betalen met geld van een ander ministerie.