Jaar uitloop na bachelor én master

De fel bekritiseerde langstudeerdersregeling wordt daarmee iets minder streng.

Behalve in hun bachelor krijgen studenten ook een jaar uitloop in hun masteropleiding. Pas daarna moeten ze drieduizend euro extra collegegeld betalen. De fel bekritiseerde langstudeerdersregeling wordt daarmee iets minder streng.

Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Studenten die een bachelor- en
een masteropleiding volgen, krijgen dus in totaal 2 jaar extra de tijd
om te studeren tegen het normale collegegeld. Het extra uitloopjaar is
bedoeld als handreiking aan studenten die bijvoorbeeld extra vakken
willen volgen, een zwaardere (bèta)studie doen of een bestuursfunctie
willen vervullen.

Functiebeperking

Studenten met een functiebeperking die recht hebben op een extra jaar
prestatiebeurs, krijgen een uitloopjaar extra. Zij hebben dus een
uitloop van maximaal drie jaar. Alle langstudeerders behouden recht op
het aanvragen collegegeldkrediet – nu maximaal 8.565 euro.

Voor studenten die voor een tweede studie in de gezondheidszorg of het
onderwijs kiezen en daarvoor het wettelijk collegegeld verschuldigd
zijn, komt de teller bij aanvang van deze studie weer op nul te staan.
Zij krijgen dus opnieuw een uitloopjaar voor de bachelor, én een voor
de master.

Boete

Over de ‘boete’ die hogescholen en universiteiten voor langstudeerders
moeten betalen is niets naders bekendgemaakt. Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State. De precieze tekst en het
advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening van het
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...