Nieuws

‘Je kan het vergelijken met een sollicitatie’

'Zo dat zit er op.' Juliette de Graaf (16), aspirant-student maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), ploft in een van de kleurrijke bankjes in de gangen van HU Amersfoort. Afgelopen dinsdag volgde de havo scholier een matchingsdag.

Juliette: 'En dat was best pittig. Vooraf moesten we een huiswerkopdracht maken, en vandaag hadden we vier hoorcolleges en een aantal werkgroepen. Maar ik weet nu helemaal zeker: MWD is het voor mij.'

En zo zal het de komende periode op meer faculteiten gaan. Aspirant-studenten komen een dagje ‘matchen’. Matchen is niet zomaar vrijblijvend een opleiding bezoeken. Iedereen die zich inschrijft voor een opleiding aan de hogeschool wordt geacht mee te doen aan matching. Dit traject wordt dit jaar voor het eerst op alle faculteiten uitgevoerd.

Studiesucces
De HU wil daarmee het studiesucces van studenten verbeteren. Na afloop van het matchingstraject krijgen de aspirant-studenten feedback in de vorm van een advies. Dit advies is overigens niet bindend als de student zich voor 1 mei heeft aangemeld.

Een deur verderop staat een groepje van zeven jongeren te klappen en op hun dijen te slaan. Ze maken muziek zonder instrumenten. 'Want', zo legt docent Inge Vermeulen uit, 'voor al onze studenten geldt dat ze moeten leren muzisch agogisch te werken met cliënten. Muziek, gespreksvoering, feedback geven en krijgen, groepsdynamiek. Het zit allemaal in ons programma', vertelt Vermeulen, 

tegens coördinator matching voor Social Work in Amersfoort. 'Ons programma is samengesteld uit die onderdelen waarop we nu veel uitvallers hebben.' 

 
Examenstress
'Het is de bedoeling dat we tijdens deze dag ervaren of deze opleiding echt bij ons past', zegt Juliette. 'Je kan het vergelijken met een sollicitatie. Zo voelde het ook een beetje, er werd heel scherp naar je gekeken. Ze maakten aantekeningen als je iets vertelde. Ik vind het goed dat ze dit doen. Nadeel van zo’n dag vind ik dat het best heel veel tijd kost. En het komt naast je examenstress. Ik was ook best een beetje zenuwachtig. Maar nu achteraf kijk ik er toch goed op terug.'
 
'Vanmorgen was de sfeer inderdaad best wat gespannen', valt Vermeulen bij. 'Ik probeer dan altijd uit te leggen dat matchen een nadere kennismaking is, een kennismaking naar twee kanten. En dat het heel belangrijker is dat studenten tijdens zo’n matchingsdag ervaren wat ze hier allemaal moeten gaan leren. Vandaar dat wij met een huiswerkopdracht werken. Iedereen moet vooraf een vacature zoeken voor een baan die ze wel zien zitten. Wij confronteren ze dan met de competenties en de kennis die daarvoor nodig is. Weet je al iets? Kan je al iets? En heb je er dan al over nagedacht wat je dan allemaal nog moet bijleren?'
 
Diploma
Juliette zwaait naar de anderen als ze naar huis gaat. 'Sommigen verwacht ik hier in september te zien, van anderen weet ik dat nog niet zo zeker. En voor iedereen geldt: eerst nog even je diploma halen.'
 
Sinds dit jaar heeft elke aanmelder – mits voor 1 mei aangemeld – recht op een studiekeuzecheck; op de HU noemen we dit matching. Dit bestaat uit een digitale intake en een matchingsdag op de opleiding. Aanmelders ontvangen een studiekeuzeadvies, dat bedoeld is om beter voorbereid aan de studie te starten of nog voor de start te switchen naar een studie die beter bij ze past. 
 
Meer informatie over matching in de HU is te vinden op HU web (voor studiekiezers) en op SharePoint.

Bron: HU Redactie/Chantal Martini