Nieuws

Kabinet bezuinigt kwart miljard op onderwijs

Het kabinet gaat 250 miljoen euro per jaar op onderwijs bezuinigen, dat meldt het Centraal Planbureau. Volgens Diederik Samson gaat dit ‘relatief pijnloos’. Het is de bedoeling dat de berekeningen van het CPB pas op de derde dinsdag van september naar buiten komen, maar nu heeft de instelling zijn ‘macro-economische verkenning’ al online gezet.

Daarmee zijn ook enkele keuzes van het kabinet al zichtbaar. VVD en PvdA willen het tekort op de begroting binnen de perken houden en gaan daarom zes miljard euro extra bezuinigen, bovenop de zes miljard uit het regeerakkoord. Deze nieuwe bezuinigingen treffen ook het onderwijs.

Inflatie
Instellingen krijgen eenmalig geen geld om de inflatie bij te benen. Terwijl de kosten stijgen blijft hun budget gelijk: ze kunnen dus minder kopen. Dat scheelt 250 miljoen euro. Eerder dit jaar was al bekend dat het kabinet deze ingreep overwoog. D66-leider Pechtold had er toen geen goed woord voor over: 'Ik geef het signaal maar: hulp voor het sociaal leenstelsel, hulp voor welk akkoord dan ook, is een stap verder weg.'

'Relatief pijnloos'
PvdA-leider Diederik Samsom verdedigde het plan als 'een mogelijke bezuiniging, die met relatief weinig pijn gepaard gaat'. Maar dat het onderwijs zoveel geld zou inleveren, vond hij ook niet prettig. 'We kunnen kijken of we daar nog iets aan kunnen doen en op welke manier dan.'

Dat is kennelijk niet gelukt. Wat het kabinet precies met het onderwijs van plan is, wordt morgen duidelijk.