Kamervragen PvdA over flexplekken aan de HU

'Vindt u ook niet dat het flexwerken bij de HU zich eerder leent voor de bestuurders zelf dan voor docenten?' UPDATE

Er zijn veel klachten over de nieuwe gebouwen van de HU, waar docenten geen eigen werkplek meer hebben en te weinig ruimtes vinden om ongestoord te overleggen. De onrust aan de hogeschool leidt nu tot Kamervragen.
 
Het idee achter de nieuwe huisvesting aan de HU is eenvoudig. Docenten werken lang niet allemaal op hetzelfde moment. Dankzij flexplekken kunnen ze op elke willekeurige werkplek in de hogeschool aan de slag. Dat kost minder ruimte.
 
Impact
Maar het personeel is er niet blij mee, zo berichtten we eerder over een snelle evaluatie van de nieuwe huisvesting. Regeringspartij PvdA stelt er vandaag Kamervragen over aan de minister van Onderwijs.
 
'Hoe beoordeelt u de impact van deze werkwijze met flexplekken op goed personeelsbeleid en op de kwaliteit van onderwijs en goede begeleiding van studenten', wil de partij onder meer weten, en voegt daaraan toe: 'Vindt u ook niet dat het flexwerken bij de HU zich eerder leent voor de bestuurders zelf dan voor docenten, die in het kader van goed onderwijs en gedegen ondersteuning dagelijks contact met studenten moeten kunnen hebben op een duidelijke plek?'

UPDATE

Schriftelijke vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontevredenheid rond flexibele werkplekken in de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht
 
'1.       Heeft u kennis genomen van berichtgeving rondom de ontevredenheid bij personeel en studenten als gevolg van het werken met flexplekken in de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht (HU)? Zo ja, hoe beoordeelt u deze ontevredenheid?
2.       Bent u het met mij eens dat een dergelijke onvrede over een nieuwe en van bovenaf opgelegde werkvorm juist het belang aangeeft van versterking van medezeggenschap door personeel en studenten, zoals ook recent is vastgelegd via de Wet Versterking bestuurskracht? Zo, nee waarom niet?
3.       Hoe beoordeelt u de impact van deze werkwijze met flexplekken op goed personeelsbeleid en op de kwaliteit van onderwijs en goede begeleidng van studenten, gelet op de signalen uit berichtgeving dat het onderwijs binnen de HU hierdoor ‘onrustige lessituaties’ kent?
4.       Hoe beoordeelt u in het algemeen het werken met flexplekken in een onderwijsinstelling, zeker gezien het belang dat gehecht dient te worden aan vindbaarheid van en aansluiting tussen student en docent?
5.       Vindt u ook niet dat het flexwerken bij de HU zich eerder leent voor de bestuurders zelf dan voor docenten, die in het kader van goed onderwijs en gedegen ondersteuning dagelijks contact met studenten moeten kunnen hebben op een duidelijke plek?
6.       Hoe beziet u de rol van de overheid in situaties zoals deze, waarbij de keuze voor flexwerken of andere alternatieve werkvormen ook impact kan hebben op de tevredenheid van personeel en studenten en op de kwaliteit van onderwijs?'
 
 
Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

7 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

 1. Ik vind het toch raar. De kamer hamert op rendementsafspraken met het HBO en twijfelt openlijk of medezeggenschap wel zinnig is en dn loopt het mis, mede door de druk vanuit de politiek, en dan worden er op hoge poten vragen gesteld hoe het zover heeft kunnen komen. Ik vind dat toch vrij huichelachtig.

  In het commentaar van de hoofdredacteur van het NRC waarbij de problemen op HU werden vergeleken met die bij InHolland, Amarantis en ROC Leiden gaat mank. M.i. zijn de problemen bij HU niet het gebrek aan te weinig invloed van buiten (controle) waar juist van teveel invloed van buiten. Hu wil het te goed doen in de ogen van het bevoegd gezag, terwijl de minister niet de rekening betaald, maar de maatschappij en de studenten. Zelf ben ik van mening dat HU zich meer moet laten leiden door de maatschappelijke belangen in de regio en door het belang van de studenten. Ik meen me te herinneren dat in de stategienota HU in 2020 het woord “onderwijskwaliteit” niet 1 keer voorkomt.

 2. Ons CvB heeft al geen vaste werkplekken meer – alleen hun secretariaat heeft een vaste kamer!

 3. Veranderen doet zeer. Het dapper om een dergelijke verandering in te zetten. Jammer dat je daar niet de credits voor krijgt. Beste mensen de 20e eeuw is alweer een tijdje voorbij. Een werkkamer waar je 50% vd tijd niet bent, is niet meer van deze tijd.

 4. Als veranderen zeer doet zijn de resultaten vanaf het begin al negatief.
  Er zijn altijd enkele elitaire veranderaars die het risico van veranderen op vele anderen proberen af te wentelen. Als aan die drukke hippe veranderprofeten de vraag gesteld wordt wat dat veranderen nu precies heeft opgeleverd, hebben ze voor de verandering geen tekst meer om hun geloof te rechtvaardigen.

 5. Mensen willen best veranderen maar niet veranderd worden. De uitdaging voor het management zit hem in dat gegeven. De insteek van HU is Verander! en houd je bek anders vlieg je er uit.

  Een score van 4 op 10 voor de nieuwbouw is wel heel droef. Dat is niet alleen weerstand tegen verandering.

 6. Veranderen doe je als mens en maatschappij bij voortduring, en meestal brengt je dat verder. Wat er bij de HU aan schort is de afwezigheid van empathisch vermogen bij het uitvoerend management. Het potentieel dat bij de loyale, competente HU medewerker aanwezig is, wordt gemakkelijk ingeruild voor ” Pakkenmannen”. Verander management vraagt kracht en zachtheid, doorpakken en luisteren, duidelijkheid en ruimte…. Ik wil het huidig management helpen met een lees tip: het verhelderende boekje ” Onze ijsberg smelt” van John kotter. Ook te vinden als lees tip in het huidige professionaliserings traject voor adviseurs dat nu bij HU diensten draait.