Nieuws

Kamervragen SP over ‘centralisme’ bij de HU

 
Het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft 15 vragen gesteld aan de minister van Onderwijs over de HU. Aanleiding is het artikel 'Mannen in pakken op de hogeschool', dat op zaterdag 2 april in NRC verscheen. 
 
Van Dijk vraagt de minister als afsluitende vraag welke maatregelen zij neemt om de situatie aan de HU te verbeteren. 'Deelt u de mening dat een en ander mogelijk werd door een uiterst centralistisch bestuur in combinatie met een gebrekkige inspraak?'
 
Ook wil Van Dijk een overzicht van de totale kosten van alle interim managers en een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Daarnaast vraagt hij of de inhuur van change managers uit het bedrijfsleven een voorbeeld is van goed bestuur. 
 
De minister moet vragen van Kamerleden binnen maximaal zes weken beantwoorden.
 
De Kamervragen in PDF: