Achtergrond

Kansen grijpen

Met het nieuwe gebouw, de focus op drie onderwijsthema’s en regionale oriëntatie is de toekomst van HU Amersfoort (HUA) uitgestippeld. De verhuizing van de pabo (voorheen Domstad Hogeschool) naar de HUA betekent een behoorlijke opsteker. Ramses de Groot (41), sinds ruim twee jaar directeur van de Amersfoortse vestiging, over het gebouw, de opleidingen en de relatie met de rest van de HU.

Het gaat goed met de HU Amersfoort. Proficiat met het nieuwe gebouw.
‘Een nieuwbouwtraject begeleiden doe je in je leven niet vaak. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. Het resultaat mag er zijn. Het is nu zaak dat wij de ingezette koers om opleidingen met elkaar te verbinden gaan waarmaken. De opleidingen zijn ingedeeld in de thema’s Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding en Economie & Vrijetijdsmanagement. Opleidingen moeten met elkaar aan de slag, elkaar vinden en zo elkaar te versterken. Ondernemerschap loopt als rode draad door de thema’s.’

De bouw is niet zonder slag of stoot gerealiseerd. Er is flinke vertraging opgetreden en viel fors duurder uit. Ook is de inrichting gaandeweg drastisch veranderd.
‘De eerste concrete plannen voor de nieuwbouw dateren van zes, zeven jaar geleden. Toen bestond de ambitie om met name innovatieve opleidingen hier te plaatsen. Inmiddels is dit beleid veranderd. Opleidingen als mediatechnologie en security technologie zijn na de Amersfoortse kweekvijver verhuisd naar Utrecht. We willen ons nu meer richten op kwaliteit dan op kwantiteit. Daar is de thematische indeling uit gekomen waarop de vormgeving en inrichting van het gebouw is geënt. Het is de bedoeling dat studenten en docenten voor contactmomenten een ruimte zoeken die bij het soort gesprek past. De ene keer spreek je af op een wisselwerkplek of in het bedrijfsrestaurant, de andere keer in een projectruimte of op een dakterras.’

Over enkele jaren moeten er in Amersfoort 4000 studenten rondlopen. Gaat dat lukken?
‘Het ziet er naar uit dat we dit met gemak gaan halen. Dit jaar zijn we begonnen met ruim 2600 studenten. Bijna 180 eerstejaars van de pabo zijn gestart en volgend jaar komen ook de ouderejaars hierheen. Samen met de nieuwe nevenvestiging van business management en de groei van de huidige opleidingen zijn er dan in totaal al gauw 3500 studenten.’

Ramses de Groot is geboren en getogen in Wageningen. Zijn vader is hoofdbibliothecaris bij de vakgroep plantensystematiek aan de Universiteit van Wageningen terwijl zijn moeder destijds een bedrijfscrèche van een ziekenhuis leidt. Ramses doorloopt de mavo en ontwikkelt een buitengewone belangstelling voor het ondernemerschap tijdens zijn mbo-opleiding middelbaar middenstandsonderwijs. Die interesse scherpt hij aan bij de eenjarige marketingopleiding NIMA A/B om vervolgens te starten met een master bedrijfskunde. ‘Ik vind het interessant om nieuwe kansen te exploreren’, zegt hij. ‘Ontdekken of iets nou echt een kans is en me daar net zo lang in vast te bijten tot ik daar zekerheid over heb. Dat loopt als een rode draad door mijn leven.’

Dus jij was als scholier en student al zo ondernemend?
‘Ja, ik dacht toen al veel te weten. Maar ik realiseerde me later dat ervaring een belangrijk onderdeel is van het begrijpen van het ondernemerschap. Ik ben altijd op zoek naar de leuke kant van het leven. Studeren is zinnig maar het moet ook een gezellige tijd zijn. In mijn studententijd heb ik skiles gegeven en werkte als coördinator voor een reisorganisatie in Zuid-Frankrijk. In de vakanties zat ik vaak in het buitenland.’

In 1994 ging je facility management studeren aan de toenmalige Hogeschool Diedenoort. Waarom deze studie?
‘Ik had bij reisorganisaties gewerkt en dat zijn facilitaire organisaties: mensen willen op vakantie en jij maakt dat mogelijk door dat te organiseren. De directeur van een reisbureau wees mij op die studie. En toen bleek in Wageningen de oudste en beste opleiding van het land te zijn.’

Als student ziet hij commerciële potentie voor de kleine zelfstandige hogeschool. Tijdens zijn afstuderen schrijft hij een voorstel aan het bestuur van de instelling hoe de hogeschool uitgebreid kan worden met een commerciële poot voor advies, onderzoek en onderwijs. Hij mag zijn ideeën in de praktijk brengen, zet een holding met verschillende BV’s op en zwaait er als directeur de scepter. Het blijkt een gat in de markt. Vanuit het bedrijfsleven stromen de opdrachten binnen. Regionale bedrijven en instellingen maar ook grote jongens als Capgemini en Ernst & Young kloppen aan de deur.

Maar in die tijd van fusies en schaalvergroting blijkt er geen toekomst voor een dergelijke kleine hogeschool. Diedenoort gaat op zoek naar een fusiepartner. Zowel Hogeschool Utrecht als Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) komen in beeld. Als gevolg hiervan start rond 2005 facility management zowel bij de HAN als de HU. Vanwege het kleinschalig karakter wordt die van de HU uiteindelijk ondergebracht in Amersfoort. De commerciële afdeling gaat over naar de HAN.

In de jaren daarna zet hij voor zowel de HAN als in Utrecht uitzendbureaus op voor studenten en personeel, zoals Interval Services. In 2006 brengt hij dit onder in zijn nieuwste geesteskind Campus Recruitment, dat bemiddelt voor studenten en jong professionals van de HU en Universiteit Utrecht. Tot op de dag van vandaag is hij hiervan directeur, naast zijn functie in Amersfoort.

Jouw voorganger Harrie Bemelmans stapte na een jaar op. Hij vond dat hij te weinig te vertellen had over het onderwijs en voelde zich een veredelde gebouwenbeheerder. Hoe kijk jij daar tegen aan?
‘Daar herken ik mijzelf niet in. Ik doe hier alles behalve gebouwen beheren, want dat is de taak van een andere afdeling van de hogeschool. Ik heb wel mijn ideeën, over bijvoorbeeld de inrichting van de opleidingen rondom de thema’s. Daarvoor zoek ik de dialoog met de faculteiten. Dat heb ik van meet af aan gedaan en heb daar positieve ervaringen mee. Er zijn strategische keuzes gemaakt waar we mee vooruit kunnen en dat was drie jaar geleden niet het geval. Bemelmans heeft ook gezegd dat hij het gevoel had altijd voor een gesloten deur bij het college van bestuur te staan. Dat ervaar ik absoluut niet zo. Ook Amersfoort maakt onderdeel uit van de HU en dat betekent dat je het strategisch beleid van de hogeschool moet volgen. Als je dat doet, word je echt gehoord en staan deuren wagenwijd open.’

Het was hem bijvoorbeeld een gruwel dat hij in de bestuursraad (overlegorgaan van de HU Amersfoort) te maken had met drie faculteitsdirecteuren. Die raad is inmiddels opgeheven en de HU Amersfoort valt direct onder het college van bestuur.
‘Dat is een van de eerste dingen die ik aangepakt heb. Ik vind dat de HU Amersfoort van ons allemaal is en dus een verantwoordelijkheid van alle faculteiten. Dat kan niet beperkt zijn tot de faculteiten die er opleidingen hebben ondergebracht. Dan kan je die laag er beter uit halen en direct onder het college van bestuur vallen.’

Zou de HUA niet een zevende faculteit moeten worden?
‘Wat mij betreft hoeft dat niet. Vanuit de inhoud is dat geen juiste benadering. Het kenmerk van een faculteit is dat er opleidingen zijn ondergebracht uit één domein. In Amersfoort zijn opleidingen uit vier faculteiten. Dan zou je van meerdere domeinen verstand moeten hebben terwijl de nodige expertise aanwezig is bij de faculteiten zelf. Als we maar de juiste balans weten te vinden en het juiste pakket aan opleidingen samen weten te stellen.’

Wat betreft dat palet aan opleidingen in Amersfoort. Het college en de faculteitsdirecteur wil dat de Utrechtse opleiding logistiek en economie naar Amersfoort verhuist. Maar de faculteitsraad ligt dwars. Hoe nu verder?
‘Ik vind het jammer dat het nog niet tot een positief besluit heeft geleid. Logistiek en economie past goed in de profilering van de gemeente Amersfoort als het logistieke hart van centraal Nederland. Hierdoor kunnen goede verbindingen gelegd worden met de stad en regio, en ook met de onderwijsthema’s die we hier hebben. Ik heb me er sterk voor gemaakt maar het is aan de faculteitsdirectie en faculteitsraad om er uit te komen.’

Welke opleidingen mis je hier verder nog?
‘Het thema Onderwijs & Opvoeding bestaat op dit moment alleen uit de pabo. Het zou goed zijn als we op dit gebied een nieuwe opleiding kunnen starten of vanuit Utrecht kunnen verplaatsen.’

Waar denk je dan aan?
‘Er zijn verschillende mogelijkheden, maar pedagogiek kan een aardige zijn. Die past mooi bij de pabo.’

Amersfoort lijkt een echte studentenstad te worden. Studentenhuisvester SSH heeft er sinds kort een vestiging, er is een bedrijfenstartersinitiatief à la UtrechtInc en Campus Recruitment wil er een vestiging. Ben ik nog iets vergeten?
‘In Amersfoort is vijftig procent van de ondernemers zzp’er (zelfstandige zonder personeel, red). Wij zijn in overleg met de gemeente om voor hen een projectenbureau te organiseren waar ze met onderzoeksvragen voor onze studenten terecht kunnen.’

Er moet nog wel een discotheek in de stad komen. Initiatieven hiertoe stranden steeds.
‘Als we ergens niet over gaan dan is het over een discotheek in de gemeente. Dat ligt op het bordje van de politiek en de ondernemers.’

In de Midterm Review (bijstelling van het strategisch plan Koers 2012 van de HU) staat dat de hogeschool inzet op de ontwikkeling van masters en het versterken van de relatie onderzoek en onderwijs. Dat lijken geen speerpunten voor Amersfoort.
‘Voor Amersfoort is in de Midterm Review afgesproken dat wij ons richten op de bachelors. Niet zozeer in volume want 4000 studenten is genoeg, maar we gaan voor de kwaliteit van het onderwijs. We zullen geen masters of lectoren in Amersfoort positioneren.’

Persoonlijk

Amersfoort/Utrecht
Lezen/film
Cafe/restaurant
Fiets/auto
Luieren/sporten
Pc/Mac
Favoriete ondernemer: Bill Gates
Favoriete plek: Cassis (dorpje in Zuid-Frankrijk)
Favoriete politicus: Mark Rutte