Nieuws

‘Laat HU-studenten tijdens tentamens weer toe in UB’

Foto: Kees Rutten

De Hogeschoolraad (HSR) dringt er bij de Universiteit Utrecht op aan dat HU-studenten tijdens de tentamenperiode voortaan weer welkom zijn in de Universiteitsbibliotheek. De raad wil hierover in gesprek met de Universiteitsraad.

De HSR stuurt binnenkort een brief met die strekking naar de Universiteitsraad. Een meerderheid van de raad ging hier woensdag 24 april mee akkoord. Het initiatief komt van studenten die in de raad zitten.

De universiteit stelde de studieplekken in de afgelopen tentamenperiodes in de bibliotheek alleen open voor eigen studenten.  Aanleiding was de piekdrukte tijdens de tentamenperiode in de gebouwen. In die weken kunnen HU-studenten er niet terecht. De HU-bibliotheek besloot daarop op zondag open te gaan in deze tijd.

Community
Studenten baalden van dit besluit. Ook het college van bestuur uitte kritiek in een interview met universiteitsplatform DUB. De hogeschoolraad is van mening dat het Utrecht Science Park een community is, waarin hogeschool en universiteit gebruik van elkaars voorzieningen moeten kunnen maken. Het uitsluiten van studenten van buiten de universiteit van bibliotheekvoorzieningen druist daar tegenin. Daarom verzoekt de HSR om dit besluit te heroverwegen, zodat HU-studenten het hele jaar terecht kunnen in de universiteitsbibliotheek.