Achtergrond

Lessen in Google Glass

Terwijl je de afwas doet, volg je in de rechterhoek van je oog een online-college: Google Glass biedt prachtige mogelijkheden voor onderwijsvernieuwingen. Docenten aan de faculteit Educatie experimenteerden ermee, straks ook de studenten.

Bart Wagemakers is verre van technisch en loopt zeker niet voorop bij nieuwe gadgets. Zijn smartphone gebruikt hij om te bellen en e-mail te checken. Toch heeft deze docent/onderzoeker bij de vakgroep Geschiedenis zojuist een onderhoud gehad met Liza Gere, een van de explorers van Google Glass. Zij is door de faculteit Educatie ingevlogen om te onderzoeken wat de computerbril voor het onderwijs kan betekenen.

‘Ik zie een grote meerwaarde voor het onderwijs en onderzoek’, zegt Wagemakers kort na zijn gesprek met Gere. Hij geeft leiding aan het excellentietraject Archeologie en Fotografie dat door vijf studenten geschiedenis wordt gevolgd. Hijzelf vertrekt binnenkort voor onderzoek naar Kreta, maar voor de studenten is dat een kostbare en tijdrovende bezigheid.
Wagemakers: ‘Met Google Glass kan ik een live verbinding maken waardoor studenten kunnen meekijken terwijl ik over een opgraving rondloop. Zij zien dan hetzelfde als ik en kunnen direct commentaar leveren en suggesties doen. Dat verhoogt de kwaliteit van de waarneming, want meerdere mensen zien meer dan één.’

NERVEUS
Dat hij straks op Kreta met een exemplaar van Google Glass rondloopt, is zeer wel denkbaar. Want na zijn gesprek met Gere vroeg Herman Stiekema, manager bedrijfsvoering, tot zijn verbazing of hij interesse had de intelligente bril uit te proberen. Hij is daar nog beduusd over en een beetje huiverig. Maar het enthousiasme krijgt de overhand. ‘Ik word er nerveus van als ik zo’n duur ding op mijn neus heb, maar het zou wel erg interessant zijn om het te testen. Serieus.’

‘We leven in een tijdsgewricht waarin technologische ontwikkelingen ontzettend snel gaan’, zegt Dick de Wolff, directeur van de faculteit Educatie. Kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking met iPads, mobiele telefoons en computers. Daarmee moeten docenten aan de HU – en zeker de docenten aan de lerarenopleidingen – rekening houden, meent De Wolff. ‘Veel mensen zijn een beetje bang voor dit soort ontwikkelingen. Ik zie ook wel beperkingen en risico’s, maar onze opdracht is om mensen op te leiden die straks onderwijs geven aan deze kinderen.’

FILMPJE
Social media, smartboards, Google Glass, smart watches, serious gaming, online colleges… Deze moderniteiten vinden geleidelijk hun weg naar het onderwijs. Zeker nu het meer traditionele klassikale onderwijs plaats lijkt te maken voor blended learning, waarbij face-to-face-contact wordt afgewisseld met leren op afstand via internet. Minister Bussemaker stelde voor de komende periode jaarlijks al een miljoen euro ter beschikking om de ontwikkeling van massive open online courses (MOOC) te stimuleren. Google Glass kan hierbij een handig hulpmiddel zijn: ’s avonds de afwas doen en tegelijkertijd in het schermpje van de bril een online college volgen.
Maar het aantal experimenten met de computerbril in het onderwijs is nog minimaal. De Open Universiteit inventariseert de mogelijkheden en bij het UMC St. Radboud in Nijmegen, AMC Amsterdam en OLVG Amsterdam testen chirurgen de bril tijdens operaties, waarbij medische studenten kunnen meekijken. Met de recente komst van explorer Liza Gere kan het lijstje van activiteiten worden aangevuld. Zo brainstormde een groep docenten van de faculteit Educatie over de mogelijkheden en studenten van de faculteit Communicatie en Journalistiek werken aan een filmpje over Google Glass in het onderwijs.
Herman Stiekema, de man die explorer Gere regelde en begeleidt: ‘Met bijeenkomsten zoals die met Google Glass hopen we de nieuwsgierigheid van docenten te wekken, waardoor ze deze hopelijk ook gaan gebruiken.’
 
Ook in de Verenigde Staten is het gebruik van Google Glass in het onderwijs nog niet uitgekristalliseerd. ‘Dat wordt nog steeds onderzocht’, zegt Gere. ‘Google werkt met verschillende universiteiten en stelt een aantal brillen beschikbaar voor onderzoek. Maar ik heb daarover nog geen berichten gekregen.’
Stiekema oppert dat de ultramoderne bril een uitkomst kan zijn voor docenten die studenten moeten volgen op stage. Doorgaans reizen zij stad en land af om de verrichtingen van hen in de klas te volgen. ‘De student kan ook een Glass opzetten waardoor de docent via een internetverbinding in de klas kan meekijken, precies vanuit het standpunt van de stagiair. Of een leerling krijgt de bril op zodat je via de ogen van het kind ziet wat de student voor de klas doet.’
Waarom werkt dat met Google Glass beter dan met een digitale camera? Dat heeft te maken met het camerastandpunt, legt Liza Gere uit. ‘Als een scheikundedocent een vloeistof in een beker giet, dan zien de studenten op het scherm precies hetzelfde als hij. Alsof je door zijn ogen kijkt. Als het door een ander wordt gefilmd, dan is dat toch een ander perspectief.’

APP
Uit de brainstormsessie met docenten bijvoorbeeld kwam ook een minder voor de hand liggende optie naar voren. Via de bril kan gemeten worden in welke richting de docent het meest kijkt. Dat zou wel eens rechtsvoor kunnen zijn omdat juist daar de meest actieve leerlingen zitten. Liza Gere: ‘Als de docent zich daarvan bewust is, kan dat aanleiding zijn om zijn aandacht meer over de gehele klas te spreiden. Zodoende krijgen alle leerlingen evenveel aandacht en heeft iedereen een even grote kans om te leren. Daar is heel simpel een app voor te maken.’