Nieuws

LINC-T: nieuw platform voor onderwijsinnovatie

Foto: Kees Rutten

Er zijn vergevorderde plannen voor een nieuwe organisatie voor onderwijsinnovatie en docentenprofessionalisering binnen de HU. Het platform krijgt de naam LINC-T mee.

LINC-T moet het platform ‘met, van, voor en door docenten’ worden. LINC-T staat voor Learning, Innovation Network Center by Teachers. Het moet de komende maanden worden opgericht en per 1 januari 2018 daadwerkelijk van start gaan. Het bestaande Expertisecentrum Docent HBO en programma Onderwijsinnovatie gaan in het nieuwe centrum op.

Het college van bestuur heeft het ‘Businessplan LINC-T’ ter goedkeuring naar de Hogeschoolraad (HSR) gestuurd. Als organisatievorm is gekozen voor een ‘coöperatief model’, een nieuw fenomeen binnen de hogeschool. Het platform is een zelfstandige organisatie waarbij de instituten en het Kenniscentrum Leren en Innoveren gezamenlijk eigenaar zijn.

Kwartiermaker
In de praktijk valt het platform volgens het plan de komende twee jaren onder het instituut van de voorzitter van het coöperatief overleg. Elise Nauta, directeur van het Instituut Social Work, is de beoogd voorzitter. Als kwartiermaker heeft zij LINC-T ontworpen, in overleg met instituutsdirecteuren, docenten en andere betrokkenen. Zij is budgethouder en zal het platform verder ontwikkelen.

LINC-T zal opleidingen ondersteunen bij het innoveren en herontwerpen van opleidingen, docenten en -teams professionaliseren, netwerken vormen binnen de buiten de HU en een innovatielab voor experimenten starten. De organisatie bestaat uit een kleine groep van experts die aangevuld wordt door personeel dat bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt gedetacheerd.

De activiteiten op het gebied van onderwijsinnovatie en professionalisering van docenten vinden nu verspreid over de hogeschool plaats. ‘Door de mensen en activiteiten in één organisatieonderdeel onder te brengen, kan er meer samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende onderdelen ontstaan’, staat in het Businessplan.