Kort

Loonsverhoging en eenmalige uitkering voor medewekers hbo

Als blijk van waardering worden de lonen voor medewerkers in het hbo vanaf 1 juli structureel met 2,75 procent verhoogd. Er wordt ook een eenmalige uitkering van 880 euro bruto uitgedeeld aan de medewekers. Dat hebben vakorganisaties en de Vereniging Hogescholen afgesproken in een principeakkoord voor de cao van het hoger onderwijs, meldt NOS.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen, is het ‘een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450.000 studenten door te laten gaan’.