Kort

LSVb: alle instellingen een meldpunt stagediscriminatie

Alle onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten moeten een meldpunt voor stagediscriminatie instellen. Daartoe roept de Landelijke Studentenvakbond op. Aanleiding is het rapport De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, dat vandaag is verschenen.

Uit het rapport blijkt dat studenten bij stagediscriminatie meestal geen melding doen. Zij weten vaak ook niet waar dat kan. Daarom moeten er laagdrempelige meldpunten komen, stelt de studentenvakbond. Dit is een van de onderdelen van het Actieplan Stagediscriminatie dat de LSVb vandaag presenteert.

LSVb-voorzitter Ama Boahene: ‘Stagediscriminatie meemaken heeft een enorme impact op studenten. Bij een meldingen zou een onderwijsinstelling met een stagebedrijf moeten gaan praten, zodat een student die last niet alleen hoeft te dragen.’