Achtergrond

Masterspecial: Promising masters

Met welke masteropleiding zit je straks op de arbeidsmarkt gebakken? Goede vraag. Een echt duidelijk antwoord is niet te geven.

Wil je precies weten met welke master je het makkelijkste een baan vindt? Stop dan maar met lezen. Dat is namelijk niet zo een-twee-drie te vertellen. ‘Het is lastig om een link te leggen tussen individuele masters en de kans op een baan’, legt Petra Pieck van de vereniging van universiteiten (VSNU) uit. ‘Veel masters worden door een kleine groep studenten gevolgd en hebben te weinig massa om goed te kunnen weergeven wat de kans op een baan is.’
Over het arbeidsmarktperspectief dat verschillende studierichtingen opleveren is meer bekend. In onderzoek naar onderwijs en de arbeidsmarkt dat in opdracht van VSNU wordt gedaan (Wo-monitor) wordt uitgegaan van wetenschapsgebieden en sectoren waarin opleidingen en banen ingedeeld worden. ‘Binnen het wetenschappelijk onderwijs springen ‘natuur’ en ‘gezondheid’ er uit als het om de kans op een baan gaat. Dat valt deels te verklaren door het geringere aantal studenten die een bèta-studie volgen. De situatie voor de medische opleidingen is wat anders. Daar is de relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt heel duidelijk. Je wordt echt voorbereid op je beroep’, vertelt Pieck.

Recessie
Het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA) doet onderzoek naar de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt over de hele breedte van het onderwijs. Zo laat het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009 zien dat vooral hbo-studenten in de beroepsgerichte sectoren onderwijs en gezondheidszorg snel werk vinden (respectievelijk 3% en 2% is werkeloos). Het rapport baseert zich mede op de Wo-monitor, en dus zien we ook hier dat in de sectoren gezondheidszorg en natuurwetenschappen sprake van de beste aansluiting met de arbeidsmarkt (beide 2% werkeloos). ‘De werkloosheid is momenteel onder afgestudeerden van de technische en economische opleidingen hoog omdat daar de recessie het hardst heeft toegeslagen. Zeker wat technici betreft zal dit weer snel veranderen als de economie aantrekt’, meent Christoph Meng, projectmanager bij het ROA.

Recruiters
Dat laatste lijkt al het geval. Recruiters merken dat ze technici juist heel gemakkelijk kunnen plaatsen, zoals Caroline Termaat, werkzaam bij HAN employment het werving- en selectiebureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Ik vind het lastig iets te zeggen over de baankans na specifieke masters. Het systeem speelt nog niet zo lang en werkgevers vragen er niet specifiek naar. Wel zien we dat bepaalde studierichtingen een betere kans op het vinden van een baan geven dan andere opleidingen. Met Bedrijfskunde en commerciële opleidingen vinden net-afgestudeerden makkelijk een baan. En ook techniek is een goede achtergrond om mensen te plaatsen. Dat ligt moeilijker bij sport, gezondheid en management en facility management. Ook na psychologie en pedagogiek is niet altijd makkelijk een baan te vinden, terwijl met accountancy het vinden van een baan geen probleem is.’

Totaalplaatje
YER (Young Executive Recruitment) is gespecialiseerd in werving en selectie van talentvolle, afgestudeerde bachelors en masters. ‘Wij werken met wo’ers en mikken dan echt op de top’, vertelt Cathelijn Kloeze, consultant bij YER. ‘We krijgen net name vragen binnen voor functies bij technische bedrijven en binnen de advocatuur. Ik merk dat het vinden van een baan geen probleem is met een bèta-opleiding. Bèta’s zijn erg gewild en niet alleen binnen hun eigen sector, ze kunnen bijvoorbeeld ook aan de slag bij een bank. Ook een specialisme binnen de economie, bijvoorbeeld econometrie of bedrijfskunde in combinatie met een goede stage is een prima basis. Wel gaat het in alle gevallen om het totaalplaatje. Een goede master is belangrijk, maar ook je persoonlijkheid, je cijfers en of je nevenactiviteit hebt gedaan is belangrijk. Al met al denk ik dat exacte en specialistische masters het beste uitzicht op een baan geven.’

Baankans

Beste baankans volgens de snelvergelijker op studiekeuze123.nl:
1. Tandheelkunde (met relatief hoog startsalaris!)
2. Technische Aardwetenschappen
3. Fiscale Economie
4. Maritieme Techniek
5. Optometrie
6. Econometrie en Operationele Research
7. Fiscaal Recht
8. Leraaropleiding gebarentaal
9. Bedrijfswiskunde en Informatica
10. Humanistiek
(In deze vergelijking, gebaseerd op de hbo- en wo-monitor, is niet alleen de baankans maar zijn ook andere criteria meegenomen, zoals zoektijd, of de gevonden baan op niveau is en het bruto startsalaris.)

In de Keuzegids Hoger Onderwijs Masters 2010, uitgebracht door het Hoger Onderwijs Persbureau, worden de baankansen specifiek voor masters gegeven. In deze volgorde:
1.    hbo Advanced Nursing
2.    wo Farmacie
3.    hbo Leren en Innoveren
4.    wo Accountancy
5.    wo Gezondheidswetenschappen
6.    wo Theologie & Levensbeschouwing
7.    wo Medische masters
8.    hbo Lerarenopleidingen
9.    hbo voortgezette kunstopleidingen

Prognose van het ROA voor de komende jaren:
Goede vooruitzichten:
Afgestudeerde hbo’ers in de sectoren onderwijs, paramedisch en economie. Afgestudeerde academici uit de medische hoek, met name tandheelkunde, farmacie en medische biologie.
Minder fijne vooruitzichten:
Afgestudeerden van hbo Bouwkunde en hbo Informatica Matige arbeidsperspectieven verwacht voor wo-afgestudeerden techniek, economie en recht met uitzondering van Werktuigbouwkunde en Accountancy & belastingen.