Nieuws

MBO Raad wil de mobiel uit de lessen van mbo-student weren

Studenten met hun mobieltje. Foto: Kees Rutten

Ook mbo-studenten zouden hun telefoons vaker uit de klas moeten houden, vindt de MBO Raad. Het broedt op een plan voor een soort verbod. Maar belangenorganisatie Job Mbo is falikant tegen.

‘We doen er goed aan om studenten tegen zichzelf in bescherming te nemen’, zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Hij vindt dat veel mbo-studenten gebaat zouden zijn bij een soortement van mobieltjesverbod. Tekin acht het voor de concentratie en het mentaal welbevinden van studenten beter om smartphones buiten het klaslokaal te houden. Tenzij die apparaten een doel dienen tijdens de lessen.

Middelbare scholen

Dit ‘nee, tenzij’-beleid lijkt op wat ze sinds vier maanden op middelbare scholen hanteren. Sinds januari geldt daar het ‘dringende advies’ van het kabinet om het gebruik van mobieltjes tijdens de les te verbieden. Vanaf komende september geldt dat ook voor alle basisscholen.

De MBO Raad wil dan weer geen landelijke overheidsrichtlijn. In het mbo is immers ‘meer maatwerk nodig’ dan voor lessen aan kinderen en pubers. Bij de meer theoretische vakken die klassikaal worden gevolgd vindt de raad een verbod verstandig. Voor praktijklessen geldt dat minder.

Job mbo is tegen

Tekin kan vermoedelijk op steun rekenen. Vorig jaar bleek uit een enquête dat 57 procent van het (bij de vakbond AOb aangesloten) mbo-onderwijspersoneel voorstander is van een landelijk verbod op telefoons in de klas. Hij gaat komende weken in gesprek met zijn achterban om te praten over hoe zo’n licht verbod eruit zou moeten zien.

Belangenorganisatie Job Mbo is bepaald geen voorstander van de mobieltjesmaatregel. Voorzitter Miray Özügüzel wijst erop dat er de afgelopen jaren alles aan is gedaan om mbo’ers hetzelfde te behandelen als studenten op hogescholen en universiteiten. Met een verbod in het mbo zou je juist het tegenovergestelde signaal geven, in haar ogen.

‘Oefenen met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van studeren, aan welke instelling je dat ook doet. Bedenk je aparte regels specifiek voor mbo-studenten, dan laat je daarmee merken dat je ze minder serieus neemt dan jongeren uit andere opleidingsrichtingen’, aldus Özügüzel.

Rust maar ook verwarring

Docenten van middelbare scholen zijn vier maanden na invoering van de mobieltjesrichtlijn voorzichtig positief.  ‘We hebben geen harde cijfers, maar horen het wel terug van onze achterban’, aldus een woordvoerder van de VO-raad. ‘In het klaslokaal heerst meer rust en scholieren hebben meer oog voor elkaar.’

Maar de richtlijn geeft ook verwarring, zegt de AOb. Ieder kan het ‘dringende advies’ namelijk op een andere manier opvatten. Op de ene school moeten de telefoons de hele dag in een kluis en elders mogen scholieren ze gebruiken tussen de lessen door.

Volgens het AOb blijkt uit een nog niet gepubliceerde enquête onder haar leden dat die speelruimte inderdaad leidt tot onrust. Van de bij de vakbond aangesloten docenten wil 81 procent in het voortgezet onderwijs daarom strengere richtlijnen of een wettelijk verbod op telefoons in het klaslokaal.

Willen docenten en studenten van de HU een verbod op de smartphone? (video van 13 november 2023)