Kort

Medezeggenschap ‘vaak achter een slotje’

Trajectum-columnist Ernst-Jan Hamel ging op zoek naar informatie over de Hogeschoolraad van de HU. Hij vroeg zich af waarom de documenten alleen op het afgeschermde intranet staan? Aanleiding voor het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) om bij andere hogescholen na te gaan hoe het daar zit. ‘Informatie over medezeggenschap zit vaak achter een slotje’, is de conclusie.