Nieuws

Meer afgestudeerde hbo’ers werkloos

De werkloosheid is hard gestegen onder recent afgestudeerden van economische en technische hbo-opleidingen. Dat blijkt uit een samenvatting van de nieuwe HBO-Monitor, die woensdag 7 juli is verschenen.

Ieder najaar bevraagt de HBO-raad afgestudeerde hbo’ers die ongeveer anderhalf jaar eerder hun diploma kregen. Hebben ze een baan kunnen vinden? En hoe kijken zij terug op hun studie? Deze keer beloofde de monitor extra interessant te worden: de hbo’ers die afgelopen najaar zijn benaderd, hadden hun opleiding weliswaar afgerond voordat de economische crisis uitbrak, maar zij werden ondervraagd toen die crisis op zijn hoogtepunt was.

En dat valt te merken. De werkloosheid onder afgestudeerden van voltijdsopleidingen steeg van vier procent in 2008 naar zes procent in 2009. Onder economen schoot de werkloosheid omhoog van 4,9 naar 8,2 procent. Technici gingen van 2,4 naar 6,1 procent werkloosheid. Overigens bleven ze beiden onder de werkloosheid van afgestudeerde kunstenaars, die traditioneel minder makkelijk een baan vinden: van hen was in 2008 al 7,7 procent werkloos en in de crisis werd dat 8,9 procent.

Komend najaar zal de lichting worden ondervraagd die juist was afgestudeerd toen de economie begon te haperen. Onderzoeker Christoph Meng van het onderzoeksbureau ROA, dat de monitor maakt, verwacht daarom nog een lichte stijging van de werkloosheid. ‘De afgestudeerden van 2009, die we straks gaan ondervragen, hebben een moeilijke start gehad. Maar intussen trekt de markt weer enigszins aan, wat daar misschien tegen opweegt. Het is nu een betere tijd dan vorig jaar om een baan te zoeken.’

De resultaten van de monitor zijn deels ook per hogeschool beschikbaar. Het aantal werkloze HU-afgestudeerden is 3 procent; dat is onder het gemiddelde van 5 procent. Onder afgestudeerden van de kunstacademies blijkt de werkloosheid al snel negen à tien procent. Dat geldt ook voor de afgestudeerden van de NHTV Breda, die economische en toeristische opleidingen aanbiedt, maar ook crisisgevoelige opleidingen als vrijetijdsmanagement en ruimtelijke ordening.

De meeste kunstenaars en artiesten zouden opnieuw voor hun creatieve opleiding hebben gekozen, maar dat geldt helaas niet voor de afgestudeerden van de NHTV Breda. Die hogeschool kent juist de meeste afgestudeerden die spijt hebben van hun studiekeuze: eenderde was achteraf gezien liever iets anders gaan studeren.

Daarachter komt een groep van drie brede hogescholen waarvan één op de vier afgestudeerden met de wijsheid van nu liever een andere studiekeuze had gemaakt: de Hanzehogeschool Groningen, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Inholland. Van de HU-alumni zou 79 procent dezelfde studie gaan doen; evenveel als he tlandelijk gemiddelde. 


Afgestudeerde techneuten verdienen overigens het best, als ze een baan vinden: bruto 2347 euro per maand, oftewel 13,90 euro per uur. Kunstenaars nemen genoegen met 1520 euro in de maand: 10,40 euro per uur.