Nieuws

Meer campuscontracten voor studentenflats

Bewoners van de studentencomplexen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan (IBB) en het Tuindorp West Complex (TWC) krijgen een campuscontract. Dit betekent dat huurders binnen een jaar na hun afstuderen de studentenwoning moeten verlaten.

Vanaf 1 oktober wordt de clausule bij nieuwe bewoners in de huurovereenkomst met  studentenhuisvester SSH opgenomen. Vanaf oktober 2012 dienen alle  huurders van IBB en TWC aan te tonen dat ze student zijn.

Sinds 2006 voert SSH geleidelijk dergelijke campuscontracten in. Eerder waren de flats in De Uithof en stadspanden aan de beurt. Vanaf vorig jaar is begonnen met de controle of bewoners daadwerkelijk ingeschreven staan aan een hogeschool of universiteit. Vanwege het kamertekort en hoge wachttijden voor studentenwoningen kijkt SSH strenger toe of de panden niet worden bewoond door afgestudeerden.

Van de 1600 aangeschreven bewoners heeft een overgrote meerderheid aangetoond dat ze studeren. Zo’n 200 huurders hebben de woning verlaten omdat ze niet meer studeren. Enkele personen hebben nog niet gereageerd, zegt een woordvoerster van de SSH. Zij hebben tot medio deze maand de tijd dit alsnog te doen. Zoniet dan schakelt SSH een advocaat in waarna mogelijk een rechtszaak volgt.

Foto: SSH