Achtergrond

Meer dan een leuk gezinnetje

De allochtone HU-toptalenten Siham Moumna (master Engels) en Néné Barry (bouwtechnische bedrijfskunde) zijn bij de jaarlijkse ECHO-awards in de prijzen gevallen.

Expertisecentrum diversiteitsbeleid ECHO reikte maandag 22 maart voor de tiende maal de prijzen voor ‘meest excellente allochtone studenten’ in het hbo- en het wo uit. Zij werden onder andere beoordeeld op prestaties en maatschappelijke betrokkenheid.

‘Ik zou mezelf nooit hebben opgegeven’, vertelt Siham bescheiden. De 23-jarige studente van Marokkaanse komaf werd door haar docenten van de masteropleiding Engels voorgedragen voor de Teaching for Excellence-award. Volgens hen is ze een doorzetter. De jury was het daar mee eens en ze won.

De Bèta Techniek-award ging naar Néné Barry (24), laatstejaars bouwtechnische bedrijfskunde en afkomstig uit Guinee. Ze woont acht jaar in Nederland. ‘Ik vind het superleuk om deze award te winnen. Mijn vorige opleiding mbo-bouwkunde heb ik namelijk ook afgesloten met een landelijke architectuurprijs.’ Ze heeft wel een idee waarom ze voor de prijs is voorgedragen. ‘Ik ben een gedreven student en haal vaak de hoogste cijfers.’ Naast haar studie zet Néné zich in voor kinderhulporganisatie Terre des Hommes.

De ECHO-awards hebben als doel de deelname van het aantal allochtonen aan het hoger onderwijs te vergroten. Siham, naast haar studie werkzaam op het Gerrit Rietveldcollege, beaamt dat dit nog hard nodig is. ‘De meisjes kiezen vaak voor een leuk gezinnetje en worden huisvrouw. Door met ze te praten en projecten te doen laat ik zien dat er meer is dan dat.’ Néné denkt dat het in de toekomst ook nog wel nodig zal blijven. ‘Er zijn nu al meer allochtone jongeren in het hoger onderwijs dan voorheen, maar verhoudingsgewijs nog steeds niet genoeg.’ Eer is in veel culturen belangrijker dan zelfontplooiing, zo stelt ze. Hierdoor gaan allochtonen eerder werken om het gezin te onderhouden dan studeren.

Volgens Siham is het moeilijk om in één keer een grote sprong voorwaarts te maken. ‘Het gaat met kleine stapjes, maar kleine stapjes zijn ook vooruitgang.’ Het is belangrijk dat allochtone jongeren voorbeelden hebben, zegt Néné. De ECHO-awards sluiten daar volgens haar goed op aan. ‘Als zij zien dat wij als allochtonen van niet-westerse afkomst prijzen winnen, worden ze wellicht gestimuleerd om zelf ook voor het hoger onderwijs te kiezen.’

Vinden ze het niet vervelend dat de ECHO-awards zich zo nadrukkelijk op allochtonen richten? Néné vindt van niet. ‘Het idee om allochtonen zodanig te integreren dat ze als autochtone Nederlanders worden gezien vind ik juist niet handig. Want dat zijn we gewoon niet. We hebben een andere cultuur en een verschillende manier van denken. De term allochtoon komt vaak negatief in het nieuws, maar nu wordt het aan iets positiefs gekoppeld en dat vind ik goed.’ ‘Kan je het niet gewoon allebei zijn?’ vraagt Siham zich hardop af. ‘Goed presteren op school en lekker Marokkaans eten. Ik heb dan wel een Nederlands paspoort maar ben ook een deel Marokkaanse hoor. Dat vind ik helemaal niet erg’

Naast de awards wonnen de prijswinnaars een zomercursus aan de UCLA; de universiteit van Californië. Néné: ‘Ik denk er aan om iets in mijn opleidingsrichting te gaan doen.’ Siham twijfelt nog. ‘Ik kan iets kiezen dat bij mijn studie past, of iets anders wat me leuk lijkt. Ik denk nu aan drama.’ De toekomstplannen zijn nog onzeker. Siham: ‘Ik heb het als docente erg naar mijn zin en ik wil mijn studie afmaken. Ik heb me wel voorgenomen niet mijn hele leven voor de klas te blijven staan.’ Néné wil zich in blijven zetten voor hulpbehoevenden, maar weet nog niet of dat in de vorm van politiek of ontwikkelingswerk zal zijn. ‘Ik wil snel dingen voor elkaar krijgen en langs welke weg dat wordt zie ik nog wel.’

 

 [Kader]

 ECHO

In 1994 richten het Ministerie van OCW, de HBO-raad en de vereniging van universiteiten (VSNU) de stichting Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO op. Sinds 2002 richt het zich ook op de overheid en het bedrijfsleven. ECHO reikt jaarlijks verschillende prijzen uit:

– ECHO-award: stimuleringsprijs voor allochtoon toptalent in Nederland voor zowel hbo- als wo-studenten.

– Bèta Techniek-award: in samenwerking met het Platform Bèta Techniek wordt deze prijs aan één hbo- en één  universitaire student uitgereikt om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor meer excellerende techniekstudenten.

– Teaching for Excellence-award: bestemd voor talentvolle allochtone studenten van de lerarenopleiding om de diversiteit onder leraren te vergroten. In samenwerking met Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

– NOS Media-award: stimuleringsprijs voor allochtoon talent in de journalistiek; dit jaar in samenwerking met de NOS voor het eerst uitgereikt.