Nieuws

Meer inkomsten dan uitgaven in hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten hebben meer inkomsten dan uitgaven. Dat staat in voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In universiteiten gaat bijna 5,5 miljard euro om. Hogescholen moeten rondkomen met 3,1 miljard. Alles bij elkaar houden de hogescholen 39,1 miljoen euro over. Voor universiteiten is dat 139,8 miljoen euro. Verreweg het meeste geld gaat naar personeelskosten. In het hbo gaat daar 71,7 procent van al het geld naartoe, terwijl dat voor universiteiten 62,0 procent is.

Volgens de cijfers investeren de hogescholen per saldo 266 miljoen euro aan gebouwen en terreinen. De universiteiten besteden daar meer aan: 426 miljoen euro. De eigenlijke investeringen zijn hoger, maar de instellingenkrijgen ook geld binnen van gebouwen die ze hebben verkocht.

De cijfers kunnen nog worden bijgesteld. Bovendien is een vergelijking met vorige jaren moeilijk, doordat de boekhoudregels zijn veranderd. Eind dit jaar worden de oude tabellen omgerekend naar de nieuwe regels, zodat de trend met het verleden weer zichtbaar wordt. Het CBS geeft op zijn website wel een trend weer, maar kon niet vertellen in hoeverre de oude cijfers van de nieuwe zullen afwijken.