Nieuws

Meer bestuursbeurzen naar sportverenigingen

Het aantal leden van studentensportverenigingen in Utrecht is de afgelopen drie jaren met ruim 25 procent gestegen. Daarom krijgen de sportclubs meer bestuursbeurzen te verdelen dan de afgelopen drie jaren. Dit gaat ten koste van het aantal beurzen bij de gezelligheidsverenigingen.

Dat staat in de nota ‘Verdeling bestuursbeurzen en basissubsidies 2016-2019’ die het college van bestuur van de Universiteit Utrecht naar de Universiteitsraad heeft gestuurd en die DUB online heeft gezet. De nota wordt maandag 1 februari besproken in de U-raad. Elke drie jaar wordt de verdeling van bestuursbeurzen en subsidies van studentenorganisaties getoetst.  

De beurzen worden gefinancierd door de universiteit en HU om bestuursleden van studentenorganisaties financieel te ondersteunen met hun bestuurlijke activiteiten. Vanwege de invoering van het studievoorschot gaan de beurzen met ingang van dit studiejaar omhoog van 289 naar 425 euro per maand.

Het aantal leden van de sportverenigingen steeg van 4835 in 2012 naar 6131 in 2015. De beurzen groeien met 46 maanden naar 389 bestuursmaanden, te verdelen in drie jaar (zo'n 22 procent van het totaal aantal te verdelen bestuursmaanden). Vooral de grote verenigingen Triton en Orca (roeien) en zeilclub Histos profiteren van de stijging van beurzen. Dansclub STUdans ziet het aantal maanden verdubbelen tot twaalf, terwijl de zwemmers van Het Zinkstuk hun zes maanden inleveren.

Bescheiden groei
De gezelligheidsverenigingen noteerden in de afgelopen periode een bescheiden groei van 5696 naar 5842 (plus 2,6 procent) en krijgen 671 beursmaanden te verdelen (44 maanden minder, maar nog altijd goed voor 39 procent). De christelijke SSR NU is de grote verliezer: zij krijgt een kwart minder maanden en houdt er 57 over.

De hoeveelheid leden bij de culturele clubs bleef constant op 400 en zij houden 74 beursmaanden tot hun beschikking (4 procent).

De categorie overig (internationaal, godsdienst, koepels) is goed voor zo’n 35 procent van het totaal aantal beursmaanden en levert er twee in. Hier krijgen de Sportraad Utrecht en vereniging Enactus (sociaal ondernemerschap) fors meer toeggekend. Het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) behoudt de vijftien maanden. Voor een aantal clubs, zoals de Landelijke Kamer van Verenigingen, zijn de beurzen geschapt.

Basissubsidie
Wat betreft de basissubsidie aan studentenorganisaties verandert er niet zo veel. SSR NU, UMTS en UVSV leveren een bescheiden bedrag in, terwijl VIDIUS, USC, Biton en Veritas er iets op vooruit gaan. OSHU en de HU-medezeggenschappers van MUST behouden vijfduizend euro subsidie. In totaal wordt ruim 121.000 basissubsidie verstrekt aan zeventien organisaties.