Nieuws

Minder eerstejaars journalistiek dan beschikbare plekken

De opleiding journalistiek van de HU heeft voor het eerst in jaren minder aanmeldingen dan er plek is. Er meldden zich aan het begin van het studiejaar iets meer dan 330 eerstejaars voor de 360 plaatsen die er volgens de numerus fixus (studentenstop) beschikbaar zijn.Voor de zomer stond de teller nog op 550 gegadigden voor de populaire studie aan de faculteit Communicatie en Journalistiek. De verwachting was dat daarmee het maximum aantal geplaatst zou kunnen worden. Maar dit jaar haakten meer studenten af dan gebruikelijk. De opleiding benadert momenteel gegadigden die op de wachtlijst staan. Opleidingsmanager Peter Mul benadrukt dat de terugloop uniek is maar ‘niet dramatisch’. 

Dat er minder animo voor de opleiding lijkt te zijn, is te wijten aan een combinatie van factoren, stelt Mul. De overweldigende toestroom van studenten die journalistiek willen studeren is in de loop der jaren aan het normaliseren. Daarbij lijkt er dit jaar een grotere groep te zijn die voor meerdere studies staat ingeschreven en uiteindelijk niet voor journalistiek kiest. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk te maken met het grote aanbod van verwante opleidingen op het gebied van media en communicatie en een verslechterd perspectief op de arbeidsmarkt.