Nieuws

Minister beantwoordt uitgebreid de Kamervragen over Instituut Archimedes

Instituutsplein Archimedes Foto: Kees Rutten

Het college van bestuur laat onderzoeken hoe het zit met de inhoudelijke voortgang bij de deeltijdopleidingen van Instituut Archimedes die meedoen met de landelijke pilot flexibilisering. Dat staat in de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP aan minister Van Engelshoven.

De opdracht tot de ‘interne kwaliteitsaudit’ is genomen in februari van dit jaar en moet in het najaar klaar zijn. Aanleiding zijn de gesprekken die het ministerie van Onderwijs voert met instellingen die meedoen met de pilot flexibele deeltijd. Er rezen vragen over de implementatie ervan bij de deeltijd lerarenopleidingen van Instituut Archimedes.

Het managementteam en de instituutsraad kwamen de afgelopen jaren diverse keren met elkaar in aanvaring. De instituutsraad ging in principe akkoord met de invoering van flexibel onderwijs, maar het keurde de uitgewerkte plannen tot drie keer toe niet goed. Inmiddels is door bemiddeling van het college van bestuur de strijdbijl begraven. Het is daarnaast de bedoeling dat het flexibel onderwijs in studiejaar 2020/2021 van start gaat. In 2017 en 2018 ontving Archimedes zo’n 350.000 euro subsidie voor de pilot flexiblele deeltijd, zo schrijft de minister.

De situatie bij het Instituut is beschreven in het artikel ‘De puzzel is soms erg  complex bij Instituut Archimedes’. Het bericht was voor Frank Futselaar, Tweede Kamerlid van de SP, aanleiding om over die situatie vragen te stellen aan de minister.

Financieel nadeel
De minister meldt verder dat instellingen zelf bepalen of ze opleidingen aanbieden die veel of weinig studenten trekken. Dit is het antwoord op de vraag of het wenselijk is dat instellingen financieel nadeel ondervinden als ze lerarenopleidingen aanbieden in een tijd van lerarentekort. Instituut Archimedes staat er financieel slecht bij doordat een groot deel van de studies weinig studenten aantrekt. De minister verwijst naar een komend onderzoek naar de kosten van opleidingen op het gebied van de zorg en leraren.

Ook de inkomsten die Instituut Archimedes ontving voor participatie aan het project Maestro Kompas komt aan de orde. In de periode van 2012 tot 2017 kreeg het instituut zo’n 1,5 miljoen euro vergoeding voor de inzet van expertise voor het project. Dat is beduidend minder dan de zeven miljoen euro zoals die eerder bekend is gemaakt. Het project liep onder verantwoordelijkheid van de Open Universiteit en verzorgde de professionalisering van docenten in het Caribisch gebied. In totaal was er volgens de minister 8 miljoen euro subsidie mee gemoeid.