Nieuws

Moeders willen geen boete

Net als gehandicapten zouden ook studerende moeders langer de tijd moeten krijgen om hun diploma te halen. Want een zwangerschap leidt vrijwel altijd tot studievertraging.

Dat schrijft het Steunpunt Studerende Moeders in een brief aan staatsecretaris Halbe Zijlstra. Jonge moeders mogen niet de dupe worden van het verhoogde collegegeld voor langstudeerders, vindt het steunpunt.

Studenten hebben niet eens recht op ‘de meest basale voorzieningen als zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof’, aldus Annemiek de Jong, de drijvende kracht achter het steunpunt. Het zou niet goed zijn als het krijgen of verzorgen van kinderen de onderwijskansen zou belemmeren, benadrukt zij.

Het aantal studenten dat één of meer kinderen heeft, is niet bekend. Wel zijn er cijfers over het aantal studenten dat een eenoudertoeslag ontvangt van de IB-groep. In het hbo waren dat er in 2009 ruim tweeduizend en aan de universiteiten op de kop af 267.

Maar wie een partner heeft of in deeltijd studeert komt niet in de statistieken voor. De Jong schat het aantal studerende moeders op meer dan achtduizend.

De Raad van State heeft inmiddels geadviseerd over het wetsvoorstel met de langstudeermaatregel, maar dat commentaar wordt pas openbaar als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.