Nieuws

Mondkapjes weer verplicht in hoger onderwijs; nog geen invoering coronapas

Foto: Kees Rutten

Het wordt opnieuw verplicht mondkapjes te dragen in de gangen van hogescholen en universiteiten. Ondersteunend personeel moet zoveel mogelijk thuiswerken. Ook is het dringend advies om weer 1,5 meter afstand te houden, minder met de auto te reizen en de spits in het openbaar vervoer te mijden. Een verplichte coronapas is nog niet aan de orde. 

Dit zijn enkele maatregelen die minister-president Rutte en minister De Jonge gisteravond op de persconferentie aankondigden. De verscherpingen gaan zaterdag 6 november in. Aanleidingen zijn de forse stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door corona.

Als er vrijdag 12 november geen verbeteringen zijn opgetreden dan zal de coronapas in meerdere sectoren worden ingevoerd. Die is nu verplicht in onder meer de horeca en wordt dan nodig in niet-essentiële winkels en in de zorg. Deze week lekte via de NOS uit dat het kabinet wil onderzoeken of zo’n coronapas ook in het hoger onderwijs kan komen. Onduidelijk is of dit dan alleen geldt voor personeel of ook voor studenten.

De meest tastbare aanscherping voor het hoger onderwijs is de verplichting weer een mondkapje te dragen binnen hogescholen en universiteiten. Rutte zei hierover: ‘Dus in de gangen, bibliotheek en kantines tussen de lessen en colleges door. Niet als je zit tijdens de les in de klas of collegezaal.’

Basisregels

Het college van bestuur benadrukte gisteravond in een mail aan studenten en medewerkers het belang dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Dus draag een mondkapje daar waar het moet en ‘help elkaar daaraan te herinneren’, is de boodschap. Verder: was de handen, houdt afstand en doe zelftesten. Gratis testen zijn nog steeds te krijgen op zelftestonderwijs.nl.

Over het thuiswerken voor ondersteuners: ‘Voorlopig moeten we deze collega’s nog vragen om thuis te werken als het kan en naar de HU te komen als het nodig is.’ In het algemeen geldt het advies van het kabinet: werk minstens de helft van de werktijd thuis.

Verder meldt het college dat de tijdelijke vaccinatiestraat op Utrecht Science Park woensdag 3 november voor het laatst open is. Vanaf 10 november kunnen mensen zich weer zonder afspraak laten vaccineren op de nieuwe priklocatie in het Bestuursgebouw van de universiteit aan de Heidelberglaan 8. Studenten en medewerkers in Amersfoort kunnen terecht bij Meander Medisch Centrum, Zalencentrum Houtrust en de Adventkerk.

Gepikeerd

Een mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs leidt tot bezwaren bij de hogescholen en universiteiten. Het kabinet wilde onderzoeken of zo’n pas bij hogescholen en universiteiten kan komen. Het tonen van de pas (vaak een app met QR-code) is verplicht in onder meer de horeca (binnen) maar wordt vanaf zaterdag ook ingevoerd voor onder meer terrassen. De pas laat zien dat iemand voldoende is gevaccineerd, corona heeft gehad of negatief is getest.

Hoewel tijdens de persconferentie het hoger onderwijs niet expliciet is genoemd, kan het zijn dat de pas ook voor hogescholen en universiteiten gaat gelden. Maar daarvoor is nog wel een wetswijziging nodig. Vooruitlopend op de beslissing reageren hogescholen en universiteiten gepikeerd. Vereniging Hogescholen heeft ‘grote praktische en ethische bezwaren’ en is tegen invoering van een coronapas, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ook online onderwijs

Bovendien vergt de maatregel veel tijd en energie voor het personeel. ‘Als je bij een hogeschool in een kwartier vierduizend studenten wil binnenlaten, dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren’, zegt de woordvoerder. Bovendien wil of kan een aantal studenten geen pas laten zien. Daardoor zouden instellingen naast het fysiek onderwijs volgens de wet ook online onderwijs moeten aanbieden en dat is onmogelijk, vindt de vereniging.

Universiteitskoepel VSNU zegt tegen NU.nl dat de maatregel ‘praktisch enorm lastig en misschien wel onuitvoerbaar’ is. ‘Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek binnenkomt’, zegt een woordvoerder. ‘De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan. Campussen en gebouwen zijn daar totaal niet op ingericht.’

Ook interessant: Er kan beter gebiebt woorden in Hogeschool Utrecht