Nieuws

Nee, de HU heeft geen herfstvakantie

Het is nu nog stil op de HU. Foto: Kees Rutten

Het is al weken rustig in de Uithof vanwege corona. Deze week kun je al helemaal een speld horen vallen. Voor veel studenten is het herfstvakantie. Maar niet iedereen is vrij. Hoe zit dat nou met vakanties op de HU? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht stelt elk jaar een jaarrooster vast. Dit rooster is verdeeld in vijf blokken van tien weken. Hierin is te zien dat de HU maar één officiele vakantie heeft: de kerstvakantie. Dit jaar van 21 december tot 4 januari.

Toch hebben veel studenten geen les tijdens de herfstvakantie. Dit komt doordat de instituten zelf kunnen bepalen of ze een onderwijsluwe week invoeren. Ruben van der Weijden, opleidingsmanager van de opleiding Communicatie, legt uit hoe het werkt. ‘De managementteams van een opleiding bepalen samen met de instituutsdirecteur of er ruimte wordt gecreëerd voor onderwijsluwe weken.’ In zo’n week wordt geen onderwijs ingeroosterd. Wel is er voor studenten de mogelijkheid om begeleiding te krijgen.

Bijtanken

‘Wij kiezen ervoor om onderwijsluwe weken in te stellen tijdens de vakanties van Regio Midden. Dit zijn de herfst, voorjaar- en meivakantie’, vertelt Van der Weijden. De opleiding kiest hiervoor met een reden: ‘Als we continue het onderwijs laten doorlopen, zorgt dat voor een enorme workload. Ook worden studenten en docenten sneller ziek. We willen ze tijd geven om af en toe bij te tanken.’

Het Institute for Design & Engineering (IDE) heeft geen onderwijsluwe weken tijdens de middelbare schoolvakanties. Arie van Scheepen, opleidingsmanager bij IDE: ‘Wij hanteren het HU-beleid en we geven de voltijd-bachelorstudenten alleen op vaste momenten vrij tijdens feestdagen, in de zomerperiode en tijdens kerst. We spreiden ons onderwijs zoveel mogelijk over de resterende periodes. Hierdoor spreiden we ook het gebruik van de panden.’

Voorspelbaarheid en ritme

De voltijd-bachelorstudenten van dit instituut hebben ook tijd nodig om af en toe bij te komen. Daarom hebben de studenten in week 5 van elk blok op maandag of dinsdag een toets en daarna de rest van de week vrij. ‘Hier is voor gekozen omdat het zorgt voor voorspelbaarheid en een duidelijk ritme, zegt Van Scheepen. ‘Ook wilden we de werkpiek van docenten en studenten meer spreiden. Daarnaast hebben we in het begin van het kalenderjaar nog een week vrij gepland, om aan de behoefte van wintersportvakanties te voldoen. Dit hebben we gedaan na feedback van o.a. de medezeggenschap en studieverenigingen.’

Van Scheepen benadrukt dat deze vorm ervoor moet zorgen dat docenten meer mogelijkheden hebben om tussentijds verlof op te nemen. Hij geeft aan dat dit in de praktijk toch lastig blijft: ‘We gaan evalueren of deze manier daarom passend is. De medenzeggenschap speelt hier een belangrijke rol.’

Per opleiding kan het dus verschillen óf en wanneer er een onderwijsluwe week is. De opleidingen communiceren dit zelf naar de studenten. Vaak via een jaarooster per instituut of opleiding. Als een opleiding kiest voor een vrije week tijdens de herfstvakantie, dan is er vaak de noodzaak om deze tijd te compenseren  ‘Bij Communicatie moeten we bijvoorbeeld extra contacturen plannen buiten de onderwijsluwe weken’, vertelt Van der Weijden. ‘Verder verwachten we dat studenten tijdens de onderwijsluwe weken wel tijd besteden aan zelf studeren.’