Nieuws

Negatief advies opheffen Ublad

De universiteitsraad van de Universiteit Utrecht adviseert negatief op het besluit om de papieren versie van het Ublad op te heffen.

Het advies staat te lezen op de site www.redhetublad.nl van de studentenfractie in de raad. Zo’n vierduizend personen hebben de (digitale en papieren) petitie tot behoud van het Ublad ondertekend. Het advies en de steunbetuigingen worden vanmiddag aan het college van bestuur aangeboden.

De universiteitsraad constateert dat met het afschaffen van de papieren uitgave Utrecht de enige universiteit in Nederland is die niet beschikt over een onafhankelijk gedrukt medium. Daarbij blijkt nergens dat de onafhankelijke posititie van de redactie in de online uitgave gegarandeerd wordt. Ook is het voor een optimale communicatie ‘noodzakelijk’ om de combinatie van het gedrukte en digitale medium te handhaven.

Verder signaleert de raad dat het besluit van het college de steun heeft van de hoofdredacteur en de redactieraad, maar dat de rest van de redactie voorstander is van behoud van het papieren blad.

De universiteitsraad dringt er op aan dat het college het besluit terugdraait. Gezocht kan worden naar mogelijkheden om het universiteitsblad te vernieuwen. Als het college dit advies naast zich neerlegt dan overweegt de raad een geschil aan te spannen.