Nieuws

Netwerk HU Cultural Mix breidt uit naar Utrecht

Voorzitter Roxy Carolina (l) en projectleider Radha Gangaram Panday / foto Kees Rutten

Een thuisgevoel geven aan Caribische studenten en andere internationals. Dat is wat de netwerkgroep HU Cultural Mix aan de HU Amersfoort wil bieden. Binnenkort maakt de groep de sprong naar de HU in Utrecht. Om te beginnen met een meet-and-greet.   

Roxy Carolina studeert Pedagogiek in Amersfoort. Zij komt uit Aruba en is voorzitter van HU Cultural Mix. Dit is een netwerk voor buitenlandse studenten die speciaal naar Nederland zijn gekomen voor een opleiding aan de HU. Tot nu toe bestaat de groep uit zo’n tien studenten uit Suriname, Curaçao, Aruba en iemand uit Congo. Daarvan studeren de meesten Pedagogiek.

Carolina nam de voorzittershamer van HU Cultural Mix over in januari 2021. Docent Yvonne Duivenvoorden van Pedagogiek startte in 2020 de netwerkgroep. ‘Voor de meeste mensen die uit het buitenland komen is een netwerk beginnen problematisch’, vertelt Carolina. ‘De meesten hebben niet zo veel contact met andere mensen. Maar met gelijkgestemden is het makkelijk om ervaringen en ideeën uit te wisselen.’

Om een Utrechtse tak van het netwerk op te richten, heeft de groep een kleurige flyer (zie onderaan de tekst) laten drukken. Daar staan doelen op genoemd, zoals: een thuisgevoel geven, kennis en ervaringen delen en onderling ondersteuning bieden. Socialiseren is een belangrijk middel: verwacht borrels, picknicks, speurtochten en educatieve activiteiten. De flyer wordt binnenkort digitaal verspreid binnen de HU. Op 29 april is er een meet-and-greet in Utrecht met de verse leden van de netwerkgroep.

Papiaments

Die onderlinge ondersteuning is hard nodig, vindt voorzitter Carolina. De moedertaal voor velen op de Caribische eilanden is Papiaments. Hun Nederlands klinkt anders. ‘De taal vormt een hoge drempel om in Nederland te gaan studeren’, stelt Carolina. Weliswaar krijgen ze in het voortgezet onderwijs Nederlands als vreemde taal. En aankomende studenten krijgen in het laatste jaar extra les. ‘Maar dat is niet toereikend’, meent Radha Gangaram Panday. Zij is projectleider van de HU voor een programma voor Caribische studenten.

De eerste opvang van Caribische studenten die in Nederland komen studeren, is per eiland anders geregeld. Bij Roxy uit Aruba worden de studenten bij aankomst in groepen verdeeld, al naar gelang de stad van hun opleiding. In de eerste week krijgen ze begeleiding bij het inschrijven bij gemeenten, het openen van een bankrekening en het aanvragen van een Burgerservicenummer. Iedereen krijgt een mentor toegewezen voor het eerste jaar. Dit organiseert het Arubahuis, een organisatie die onder meer steun verleent aan Arubanen in Nederland.

Huisvesting blijft lastig. Dat moeten de aspirant-studenten al vanuit de Caribische eilanden regelen. Maar bij een aantal lukt het niet om op tijd een woning te bemachtigen. Carolina: ‘Dan beginnen ze aan hun studie met een hoog stresslevel.’

Brandbrief

De Nationale Ombudsman stuurde in 2020 een brandbrief vanwege de situatie van Caribische studenten. Jaarlijks beginnen namelijk 1600 van hen ‘vol goede moed’ aan een studie in Nederland, schreef hij. Maar zij lopen vaak in de voorbereiding en tijdens de studie tegen blokkades aan. Die gaan naast taal en huisvesting over een gebrek aan studiekeuzebegeleiding en onbekendheid met Nederlandse regels. Daarnaast hebben de studenten ook te maken met culturele verschillen. De minder relaxte omgang met tijd en de Nederlandse directe manier van met elkaar omgaan bijvoorbeeld.

Diner met ministers

De ombudsman riep de Nederlandse en overzeese overheden op om samen te werken en de studies zo toegankelijk mogelijk te maken. ‘Om praktische blokkades weg te nemen en studenten beter voor te bereiden en te begeleiden bij hun studie in Nederland’, schreef hij.

Toenmalig onderwijsminister Van Engelhoven en Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, pikten dit op. Halverwege vorig jaar startte een landelijk programma ‘Aansluiting en studiesucces Caribische studenten in het hoger onderwijs’. Daaraan doen zeven hogescholen mee. Projectleider voor de HU is Radha Gangaram Panday. De hogescholen werken samen aan goede begeleiding van Caribische studenten, onder meer door de oprichting van netwerken, zoals HU Cultural Mix.

IJs met mango

Enkele weken geleden kwamen drie onderwijsministers van de Aruba, Curaçao en Sint-Maarten naar Nederland voor een ontmoeting met kersvers onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Onderwerp van gesprek was ook de aansluiting van studenten van de eilanden op het hoger onderwijs in Nederland. Bij het bezoek hoorde een diner van de ministers met een aantal studenten van de eilanden, waaronder Roxy Carolina. De geserveerde zalm en het dessert van ijs met mango smaakten goed, vertelt Carolina met een lach.  

Gangaram Panday legde eerder contact met Carolina en medeorganisator Mimi Trinidad van HU Cultural Mix. Of zij interesse hadden om aan te sluiten bij dit programma en ook uit te breiden naar de HU in Utrecht. Binnen de hogeschool zijn minimaal 245 studenten die afkomstig zijn van de eilanden. ‘Die gaan we benaderen om toe te treden tot het netwerk’, vertelt de projectleider. Zij hopen erop dat er een groepje opstaat dat de Utrechtse tak van HU Cultural Mix op zich wil nemen.

‘We roepen niet alleen Caribische studenten op om zich te melden maar alle studenten uit het buitenland die aan de HU studeren’, voegt zij eraan toe. Het is niet nodig dat geïnteresseerden de Nederlandse taal spreken; ook anderstaligen zijn welkom.

Ervaringsdeskundigen

Binnen de HU bestaat al een aantal activiteiten op het gebied van inclusie en begeleiding van internationale studenten en studenten met een allochtone achtergrond. Voorbeelden zijn de werkgroep Diversiteit en Inclusie, een Diversity Officer en HU Home, dat zich onder andere richt op vluchtelingstudenten. Wat heeft HU Cultural Mix extra te bieden? 

Voorzitter Carolina denkt dat het spreken van Papiaments een belangrijk onderwerp is. ‘Voor de Caribische studenten geldt dat zij het heel plezierig vinden om onderling de eigen taal kunnen spreken, vooral bij lastige situaties’, zegt ze.

Gangaram Panday benadrukt daarnaast dat HU Cultural Mix samenwerkt met andere groeperingen binnen de HU. Maar het is in eerste instantie een initiatief dat vanuit studenten zelf is opgezet. ‘De zittende studenten hebben al meegemaakt wat aankomende studenten uit de Caribische eilanden nog gaan ervaren. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen de studenten op hun eigen niveau aanspreken.’

Aanmelden kan via huculturalmix@hu.nl