Nieuws

Nieuw bestuur voor Utrechtse VIDIUS

Een nieuw bestuur is sinds dinsdag 28 augustus aangetreden bij de Utrechtse VIDIUS studentenunie. Het bestaat uit vier (ex-)studenten van de Universiteit Utrecht en één student van Hogeschool Utrecht.

De kersverse voorzitter is Tijn Tas. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid en haalde zijn master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij was eerder penningmeester bij studententennisvereniging TC de Uithof. Loes van den Bekerom is de nieuwe secretaris. Zij volgde de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de UU en de Pabo aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Penningmeester is Brechje Muntz, student Liberal Arts and Sciences aan de UU. Eef Brands is vicevoorzitter, geschiedenis-alumna aan de UU en eerder actief bij GroenLinks-jongerenorganisatie DWARS. Als algemeen bestuurslid is de enige HU-student, Rob van den Enk –  van de opleiding International Communication & Media. Hij was eerder voorzitter bij studievereniging Escape.

VIDIUS is belangenbehartiger van studenten en studentenorganisaties in Utrecht en maakt zich sterk voor onder meer voldoende en goede huisvesting voor studenten.

Op de foto vlnr: Eef Brands, Loes van den Bekerom, Tijn Tas, Brechje Muntz, Rob van den Enk.