Nieuws

Nieuw parkeerbeleid ‘eerste stap in bewustwording’

Per 1 september aanstaande heeft de HU een nieuw parkeermaatregel: medewerkers die op minder dan 10 kilometer van hun werk wonen, krijgen in principe geen parkeerpas toegekend.

De herhaalde aankondiging van dit nieuwe beleid, in een mail aan alle medewerkers, zorgde voor een reeks van vragen en opmerkingen naar het contactadres (parkeren@hu.nl)Veel daarvan gingen over de praktische invulling: wat zien jullie als mijn standplaats, wat als ik in Utrecht én Amersfoort moet zijn, om welke parkeerplekken in De Uithof gaat het precies etc.

Daarnaast constateert projectleider Sandra Valenbreder ook dat het om het doorbreken van gewoontegedrag gaat: ‘Dit is de eerste maatregel ter bewustwording van het feit dat je in de toekomst niet automatisch een auto kan blijven gebruiken.’

Verhuizingen
De HU heeft in het strategisch document ‘HU in 2020’ de ambitie geformuleerd om in 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te hebben teruggedrongen (ten opzichte van 2014) en de auto-mobiliteit met 50 procent.

De nieuwe parkeermaatregel past bij die doelstelling. Daar komen de verhuizingen bij die binnen de HU plaatsvinden. Daardoor ontstaat nu al een groot parkeerprobleem en is de HU-brede parkeermaatregel al op deze korte termijn noodzakelijk, zo heeft het college van bestuur vastgesteld.

Betaald parkeren
Net nu de HU begint met deze parkeermaatregel, is binnen de Universiteit Utrecht de discussie ontbrandt over het mogelijk betaald parkeren voor medewerkers. Medewerkers van UMC Utrecht moeten al enkele jaren betalen, tot drie euro per dag.

Betaald parkeren zou in de toekomst ook voor alle HU-medewerkers een mogelijkheid kunnen zijn. ‘We ontwikkelen ons mobiliteitsbeleid in samenhang en in samenspraak met onze Rijnsweerd- en Uithof-partners’, zo stelt Valenbreder vast. ‘Het is zeer wel denkbaar dat betaald parkeren daar een onderdeel van zou kunnen zijn.’

Slagboom
Over de al maandenlang openstaande slagboom bij de parkeerplaats aan de Sorbonnelaan is ze een stuk duidelijker: ‘Dat wordt op korte termijn aangepakt.’

  • De exacte invulling van het parkeerbeleid staat op Sharepoint (pdf, inlog verplicht).

(Plattegrond boven: parkeerlocaties voor de HU in De Uithof. De maatregel geldt ook voor binnenstad, Rijnsweerd en Amersfoort.)