Nieuws

Nieuwe boom voor Park Paardenveld na overlast van studenten

Het politiebureau in de Utrechtse Kroonstraat bevindt zich vlak bij de plaats waar het misging | Foto: Google Maps

Eind augustus zorgde een groep dronken studenten voor overlast in Park Paardenveld en restaurant Roost aan de Singel. De politie greep in, een video daarvan ging viral – maar nu lijken de gemoederen bedaard.

Dat laatste valt op te maken uit een gezamelijke verklaring van restaurant en studentenvereniging Veritas. Daarin staat dat er drie gesprekken zijn geweest met de betrokken partijen en dat die gesprekken goed zijn verlopen. De studenten hebben hun excuses aangeboden.

Veritas meldt in de verklaring ook dat de gebeurtenissen in Park Paardenveld niet georganiseerd zijn vanuit de vereniging, maar dat ‘Veritas zich wel verantwoordelijk voelt voor het gedrag van haar leden. Vandaar dat C.S. Veritas dit ook zeer hoog opgenomen heeft. C.S. Veritas vindt het belangrijk dat alle betrokken studenten beseffen dat hun gedrag niet door de beugel kon.’

Duidelijk bewustzijn

De vereniging meldt ook dat ‘de vertegenwoordigers van verschillende groepen op dit moment bezig om een duidelijk bewustzijn van het ontoelaatbare gedrag te vergroten bij de studenten zodat in de toekomst dergelijke voorvallen niet meer zullen voorkomen.’

Ook zullen restaurant en vereniging samen een bijdrage leveren aan een nieuwe boom voor Park Paardenveld. De verklaring eindigt met de mededeling: ‘Roost aan de Singel en C.S. Veritas zijn beide van mening dat er goed overleg heeft plaatsgevonden en hebben daarom besloten om geen mededelingen meer te doen naar buiten.’