Nieuws

Nieuwe HU-site met bacheloropleidingen in de lucht

Deze week is de vernieuwde bachelor-website www.studiekeuze.hu.nl live gegaan. Hier staat informatie opgenomen over de voltijd bacheloropleidingen voor studiekiezers vanuit havo, vwo en mbo. 

Voor deze naam is gekozen omdat studiekiezers relatief onbekend blijken met de term ‘bachelor’. Daarnaast zijn deeltijd en duale bacheloropleidingen niet meer opgenomen in het aanbod op dit deel van de HU-website, maar onder ‘Werk en Studie’.

Formaat scherm
Er zijn technische verbeteringen doorgevoerd. Zo past de site zich automatisch aan aan het formaat scherm van de bezoeker, zoals pc, tablet en mobiele telefoon. De site sluit beter aan bij de behoeften die naar voren zijn gekomen in het gebruikersonderzoek. 

De nieuwe website past in het Leven Lang Leren-beleid, waarbij informatie voor de verschillende doelgroepen ‘scholieren’ en ‘professionals’ duidelijk wordt gescheiden en de zichtbaarheid van het onderzoek wordt vergroot. 

Bezoekersgedrag
Ook is de meetbaarheid van de site vergroot, waardoor meer inzicht is in bezoekersgedrag en de effectiviteit van de website. De inhoud van de teksten over de opleidingen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

Binnen het programma Leven Lang Leren wordt de gehele website HU.nl vernieuwd. Het aanpassen van ‘HU bachelors’ is onderdeel van deze complete vernieuwing. In oktober is de website ’Werk en Studie’ live gegaan, in 2014 volgen de nieuwe sites ‘Onderzoek’, ‘de corporate site’ en ‘HU voor bedrijven’.

Www.hu4u.nl
Verder is er de site www.hu4u.nl in de lucht. Dit is een interactieve site voor studiekiezers waar zij gedetailleerde informatie over de opleiding, aanmeldingsprocedures en studeren in Utrecht en Amersfoort kunnen vinden. Studiekiezers kunnen een profiel aanmaken waardoor ze alleen gegevens over de door hun gekozen opleiding krijgen.

Bron: HU Redactie