Nieuws

Nieuwe Universiteit Utrecht praat door

Tijdens de tweede protestbijeenkomst op maandagavond 9 maart is uitgebreid gesproken over hoe de Nieuwe Universiteit Utrecht te werk wil gaan en een eventuele vaste locatie voor de beweging. Een inhoudelijke discussie bleef nog uit. 

De opkomst van zo’n zeventig mensen is lager dan bij de eerste bijeenkomst, waar tweehonderd mensen aanwezig waren. Toen werd gesproken over het oprichten van werkgroepen die verschillende thema’s zouden behandelen, zoals onderwijskwaliteit en financiering van hoger onderwijs. 

De werkgroepen kunnen deze avond een update geven van de ontwikkelingen. Maar nog niet alle werkgroepen zijn bij elkaar gekomen en dus is daar nu weinig over te bespreken. 

De werkgroep Public Relations stelt voor om posters op de universiteiten te hangen, waarbij iemand zich afvraagt hoe ze studenten van de hogeschool kunnen bereiken. Bij de vraag of die aanwezig zijn, valt het stil in de zaal. 

Shoccupy
Tijdens het bespreken van een vaste locatie voor de beweging komen verschillende opties voorbij, maar wordt er nog geen besluit genomen. De Eetkamer van de Universiteit Utrecht aan de Drift wordt genoemd, maar daar verwachten ze problemen met het cateringbedrijf. Een student stelt voor om het gewoon te bezetten.

Een andere student spreekt over shoccupy: het tijdelijk bezetten van locaties om zo de aandacht te trekken. De protestgroep in het Maagdenhuis liet al eerder via een tweet weten ze te steunen, mochten ze nog iets willen bezetten in Utrecht. Maar de meerderheid op de bijeenkomst voelt daar niks voor.

Visie
Een docent uit Amsterdam die aanwezig is bij de bijeenkomst, staat op en vraagt: ‘Er wordt druk gepraat over een locatie, maar wat is het probleem dat jullie willen oplossen?’ 

Hij stelt voor om eerst vast te stellen wat ze willen bereiken met de beweging en dan verder te praten over een locatie. Maar ook dat moet nog besproken worden in de werkgroep visie.