Nieuws

Afstuderen in Australië via teleconferencing

Sophie Luikinga is vandaag afgestudeerd bij life sciences. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat zij haar afstudeerpresentatie in Australië hield. Haar begeleiders in Utrecht volgden haar verrichtingen op een scherm live via teleconferencing.   

De vierdejaars studente voerde haar afstudeeropdracht uit aan de University of Melbourne. Omdat ze in dat land nog verder wil gaan studeren en reizen kwam ze op het idee om haar presentatie via een internetverbinding te houden.

Dat initiatief leidde tot haar verbazing in augustus vorig jaar tot een heuse mediahype, met berichten in kranten en items op radio en tv. Het netwerkbedrijf Cisco leverde professionele apparatuur waarop het contact vanochtend tot stand kwam. Op een tweede scherm was haar powerpointpresentatie te zien.

Technisch gesproken verliep alles op rolletjes. Haar voordracht was goed te horen en te zien. Ook de begeleiders in Melbourne en Utrecht konden met elkaar communiceren. Het resultaat: theoretisch inzicht: 8; praktische vaardigheid: 9; geschreven verslag: 8 en presentatie: 8.

FF bellen met Sophie Luikinga uit augustus 2011 lees je hier