Nieuws

Amsterdam stampt studentenstudio’s uit de grond

In Amsterdam Zuidoost worden in september zevenhonderd nieuwe studentenwoningen opgeleverd. Ze mogen daar vijftien jaar blijven staan. In combinatie met 460 andere studentenwoningen moet er 'een echte campus' ontstaan.
 
De bouw gaat in maart van start. De studenten wonen straks niet in containers, maar in ‘studentenstudio’s’ die dankzij een modulair bouwsysteem snel klaar zijn. Het gaat om elf gesloten woonblokken met de ingangen aan de binnenzijde. Dat moet de sfeer en de sociale veiligheid verhogen.
 
De bouwplannen zijn een gezamenlijke initiatief van een bouwbedrijf, een vastgoedbelegger en de woningcorporaties DUWO en Rochdale. Om de financiering rond te krijgen – extra lastig bij tijdelijke bouw – is een beleggingsvorm bedacht waarinj het geleende geld binnen vijftien jaar volledig wordt afgelost.  Die constructie is naar verwachting ook bruikbaar voor de financiering van studentenwoningen elders.
 
Stadsdeel Zuidoost heeft de grond gratis ter beschikking gesteld. Bestuurder Emile Jaensch is verheugd over de samenwerking: 'De studenten dragen bij aan de lokale economie en de leefbaarheid in de wijk. Daar wordt de hele buurt beter van.'
 
Amsterdam wil de komende jaren negenduizend nieuwe studentenwoningen realiseren.